Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för verkstadsverksamhet för unga 2021

Avustus

Understödet är avsett för att stödja sådan verkstadsverksamhet för unga som avses i ungdomslagen (1285/2016). Sökanden kan vara en kommun eller flera kommuner tillsammans, en samkommun, ett aktiebolag, ett andelslag, en förening eller en stiftelse. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd kan beviljas för stärkande av de ungas sociala identitet, för stadigvarande verkstadsverksamhet eller för utvecklande av verkstadsverksamheten till sådana anordnare av verkstadsverksamhet som har fått rätt till statsbidrag. Understöd kan också sökas för regionala samordningsuppgifter.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar 10.11.2020 och går ut 15.12.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst 16,3 miljoner euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Mer information om understödet fås från regionförvaltningsverket https://aviavustukset.fi/sv/former-avstadsunderstod/ungdomsverkstader/

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden senast den 30 april 2 021.

På understödet tillämpas följande lagar och förordningar: ungdomslagen (1285/2016), statsrådets
förordning om ungdomsarbete och ungdomspolitik
(211/2017) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken: 

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Kati Myyryläinen, planerare för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
Kaija Blom, planerare, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet , tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet, Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, planerare, tuulikki.nieminen(at)avi.fi 

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, överinspektör , tfn 02953 30418, merja.hilpinen(at)minedu.fi