Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism

Avustus

Understödet är avsett för utvecklingsprojekt inom kulturturism som ordnas av aktörer inom konst- och kultursektorerna och som främjar internationell kulturturism. Projekten kan ha att göra med att bygga nätverk, starta samarbete eller utveckla service.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 22.9.2022 och avslutas 31.10.2022 kl. 16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst 164 500 euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten i november-december 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet. Genom understödet stöds uppskattningsvis 1–3 projekt.

Understöd beviljas inte för ekonomisk verksamhet för en gemenskap.

På understöden tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Emma Harju, Kulturråd, tfn 029533 0134, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.