Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet för året 2022

Avustus

Utvecklingsunderstöden för den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet (Understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet söks från regionalförvaltningsverket).

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller någon annan registrerad sammanslutning som tillhandahåller ungdomstjänster eller utför ungdomsarbete. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 17.1 – 15.11.2022.

Handläggningstiden är vanligtvis 2–4 månader.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016)
Statsunderstödslagen (688/2001)

Unga

Ytterligare information

Ytterligare information: marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn. 02953 30113

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd