Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet år 2022

Avustus

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet.) Understöd kan också sökas för regional samordning av ungdomsarbetet.

Understöden söks från regionförvaltningsverken. 
Den sökande kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 4.1 - 11.11.2022. De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 2-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 3 000 000 euro för understöden. 

Unga

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland

Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi 
Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen (at)avi.fi
Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax 

Henri Alho, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi 
Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi 
Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland 

landskapet Lappland 

Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland  

landskapen Satakunta och Egentliga Finland 

Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Elli-Noora Rinne, tfn 0295 018 085, elli-noora.rinne(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Västra och inre Finland 

landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten 

Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi

Regionsförvaltningsverket i Norra Finland 

landskapen Kajanaland och Norra Österbotten

Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi
Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd: https://aviavustukset.fi/sv/statsunderstod-ansokan/