Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utveckling av den regionala och lokala verksamheten på ungdomsområdet år 2021

Avustus

Understödet är avsett för regionala och lokala utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet. (Understöd för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet söks från undervisnings- och kulturministeriet.) Understöd kan också sökas för regional samordning av ungdomsarbetet.

Understödet söks från regionförvaltningsverket 

Den sökande kan vara en förening, stiftelse, kommun, samkommun eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden är 5.1 – 12.11.2021. De inlämnade ansökningarna samlas vanligtvis 2-4 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda sammanlagt högst 2 300 000 euro för understöden. 

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
•    Ungdomslagen (1285/2016)
•    Statsunderstödslagen (688/2001)
 

Unga

Ytterligare information

Personer som ger mer information vid regionförvaltningsverken: 

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Överdirektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi
Planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi
 
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Aino Tormulainen, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi
Överinspektören för ungdomsväsendet, Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi
Överinspektören för ungdomsväsendet, Laura Oksanen, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektören för ungdomsväsendet Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
 
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionsförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 0295 018 827, linda.mard(at)avi.fi
 
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Överinspektören för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824, simo.luukkainen(at)avi.fi


Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionsförvaltningsverket i Norra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi