Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utvecklande av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet år 2023

Avustus

Utvecklingsunderstöden för den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet är avsedda för riksomfattande utvecklingsprojekt inom ungdomsarbete och -verksamhet (Understöd för regionala och lokala utvecklingsprojekt på ungdomsområdet söks från regionalförvaltningsverket).

Den sökande kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller någon annan registrerad sammanslutning som erbjuder ungdomstjänster. Understöd beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

Ansökningstiden börjar 3.1.2023 och slutar 15.2.2023.

År 2023 kan specialunderstöd för utvecklande av den riksomfattande verksamheten på ungdomsområdet sökas i två ansökningsomgångar, den första är från den 3 januari till den 15 februari 2023 och den andra under hösten 2023. Tidpunkten för den andra ansökningsomgången meddelas senare.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:
Ungdomslagen (1285/2016) 
Statsunderstödslagen (688/2001)  

Unga

Ytterligare information

Överinspektör Marja N. Pulkkinen, [email protected], tfn. 02953 30113.

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd:  https://okm.fi/sv/understod