Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för utbildning och handledning av invandrare med högskolebakgrund

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stöda utveckling och utvidgning av handlednings- och rådgivningstjänster och tjänster för identifiering av kunnandet som är riktade till invandrare med högskolebakgrund. Med projektfinansieringen stöds därtill kortvariga språk- och tilläggsutbildningar som främjar utbildnings- och karriärvägen för invandrare med högskolebakgrund och invandrare som studerar vid högskolor.

Finansiering kan sökas av aktörer med förutsättningar att genomföra:

  1. handledning och rådgivning (under studietiden och med inriktning på studier) i fråga om högskolestudier för invandrare med högskolebakgrund,
  2. identifiering av kunnande som förvärvats vid högskolor och
  3. utbildning på de inhemska språken som ger färdigheter och förbättrar färdigheterna för högskolestudier.

Projektets målgrupp ska vara personer med invandrarbakgrund som har högskolebakgrund eller söker till en högskola. Vid genomförandet av projektet ska man beakta den helhetsmässiga utvecklingen av kompetensen hos den aktör som ger handledning och utbildning.

Ansökningstiden börjar 19.11.2018

Ansökningstiden går ut 3.1.2019 klo 16:15

Om riksdagen beviljar anslag för detta ändamål i tilläggsbudgeten kan ministeriet använda högst 3 miljoner euro för understöd för utbildning och handledning av invandrare med högskolebakgrund.

Avsikten är att beslut om projekten fattas i december 2018. Sökandena får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (668/2001)

Högskoleutbildning och forskning

Ytterligare information

Kaisu-Maria Piiroinen, [email protected], 0295 330359

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd