Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för uppsökande ungdomsarbete 2022

Avustus

Allmän beskrivning av understödet:
Understödet är avsett för att stöda sådant uppsökande ungdomsarbete som avses i ungdomslagen (1285/2016). 

Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare. Understöd kan också sökas för kostnader som föranleds av en regional samordningsuppgift.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar den 10 november 2021 och går ut den 15 december 2021 kl. 16.15. 

Understöd kan beviljas förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet.

Mer information om understödet fås från regionförvaltningsverket https://aviavustukset.fi/hakeminen/avustusmuodot/etsiva-nuorisotyo/ 

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete senast den 30 april 2022.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016),
statsunderstödslagen (688/2001).
 

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken: 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Landskapen Södra Karelen och Kymmenedalen, landskapet Nyland med undantag för huvudstadsregionen
Jukka Moilanen, tfn 0295 016 686, jukka.moilanen(at)avi.fi 

Landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, huvudstadsregionen i landskapet Nyland 
Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Elsa Mantere, 0295 018 813, elsa.mantere(at)avi.fi
Annika Palola, 0295 018 817, annika.palola(at)avi.fi
Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland
Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Lappland
Landskapet Lappland
Marja Hanni, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson PAR-systemet
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, [email protected]

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet 
Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at) gov.fi

Se även regionförvaltningsverkets handbok för sökande och mottagare av understöd: https://aviavustukset.fi/sv/statsunderstod-ansokan/