Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för uppsökande ungdomsarbete 2021

Avustus

Understödet är avsett för att stöda sådant uppsökande ungdomsarbete som avses i ungdomslagen (1285/2016).
Understöd kan beviljas kommuner eller sådana sammanslutningar eller stiftelser som har rättsförmåga och ett gällande avtal med en eller flera kommuner om bedrivande av uppsökande ungdomsarbete inom kommunens område. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. Understöd beviljas för löneutgifter för uppsökande ungdomsarbetare. Understöd kan också sökas för kostnader som föranleds av en regional samordningsuppgift.

Syftet med understödet är att minska utslagningen bland unga – varje ung person som fortsätter sin utbildningsväg innebär att ungdomsarbetslösheten minskar och de ungas delaktighet ökar.

Ansökningstiden börjar 10.11.2020 och går ut 15.12.2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan rikta totalt högst 12,3 miljoner euro till understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Mer information om understödet fås från regionförvaltningsverket https://aviavustukset.fi/sv/former-avstadsunderstod/uppsokande-ungdomsarbete/

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöd för uppsökande ungdomsarbete senast den 30 april 2021.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: ungdomslagen (1285/2016),
statsunderstödslagen (688/2001).

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Tiina Mattila, överinspektör, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Kirsi Kohonen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Päivi Pienmäki-Jylhä, överinspektör för ungdomsväsendet , tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland:
Överinspektör för ungdomsväsendet, Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

Kontaktperson för PAR-systemet                                                                        Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Tuulikki Nieminen, planerare, [email protected]

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet
Merja Hilpinen, överinspektör , tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)minedu.fi