Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för strukturell utveckling av medborgarinstitut

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser på nytt specialunderstöd för de extra kostnader som föranleds av strukturell utveckling av medborgarinstitut.

Understödet är ett specialunderstöd som kan beviljas sådana huvudmän för läroanstalter för fritt bildningsarbete som har fattat ett lagakraftvunnet beslut om att fusionera det medborgarinstitut som de driver med en annan huvudman eller utbildningsanordnare. Vidare krävs att undervisnings- och kulturministeriet har godkänt de tillståndsansökningar som gäller fusioneringsprojektet. Den sökande ska fortsättningsvis ordna sådan utbildning som ges vid medborgarinstitutet inom ramen för det fria bildningsarbetet. Kostnaderna för vilka bidraget beviljas ska anvisas för fritt bildningsarbete.

Huvudmännen för medborgarinstitut kan beviljas understöd på sammanlagt högst 50 000 euro ur moment 29.10.31 i statsbudgeten för 2021.

Ansökningstiden börjar 10.11.2021 kl. 8.00 och går ut 30.11.2021 kl. 16.15. Ansökningstiden är kortare än vanligt för att understödsbesluten ska hinna fattas inom loppet av år 2021. Alla sökande meddelas skriftligt om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Allmänbildande utbildning Utbildning

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen 
tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta [email protected] 

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd