Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för stärkande och utvecklande av ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter

Avustus

Understödet är avsett för att stärka och utveckla ungdomsarbetet i skolor och läroanstalter. 

Understöd kan sökas av kommuner och sådana rättskapacitet sammanslutningar som har ett gällande avtal med kommunen om ungdomsarbete som genomförs på kommunens område eller om genomförande av verksamhet som understöds.

Ansökningstiden börjar den 11 augusti 2020 och löper ut den 14 september 2020 kl. 16.15.

Understöd kan beviljas till högst 6 530 000 euro. Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före mitten av oktober. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Understödet söks från regionförvaltningsverken: ansökan och anvisningar (PDF)

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).

Unga Utbildning

Ytterligare information

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
PlanerareKaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom (at) avi.fi. Planerare Kati Myyryläinen, tfn 0295 016 446, kati.myyrylainen(at)avi.fi 
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi

Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Kirsi Kohonen, tfn 0295 016 514, kirsi.kohonen(at)avi.fi
 
Regionförvaltningsverket i Lappland
Överinspektören för ungdomsväsendet Marja Hanni, , tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi
 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Linda Mård, tfn 0 295 018 827, linda.mard(at)avi.fi
 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi
Överinspektören för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Överinspektör Elsa Mantere, tfn 0295 018 813, aino.tormulainen(at)avi.fi
 
Regionförvaltingsverket i Norra Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Kirsi-Marja Stewart, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi