Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för regionalt genomförande av de allmänna bibliotekens digitala projekt

Avustus

Understöd kan sökas av de nio allmänna bibliotek som handhar en regional utvecklingsuppgift (undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna bibliotek 660/2017).

Avsikten är att biblioteken som handhar en utvecklingsuppgift ska främja det digitala stödet i biblioteken på det egna verksamhetsområdet genom att utveckla personalens kompetens och genom att stärka verksamhetsmodellen som tagits fram i samband med finansministeriets projekt AUTA.

Behovet av digitalt stöd har sitt ursprung i målet om att göra de offentliga tjänsterna användarorienterade i första hand genom att förnya de digitala funktionerna.

Inom ramen för sin riksomfattande utvecklingsuppgift ska Helsingfors stadsbibliotek på riksnivå samordna planeringen, genomförandet och kommunikationen i fråga om det digitala projektet.

Understödets syfte är att stärka olika befolkningsgruppers delaktighet och deltagande i kulturen.

Ansökningstiden börjar 17.4.2019 och löper ut 10.5.2019 kl.16.15.

 

 

 

Ytterligare information

Kulturråd Leena Aaltonen, 02953 30344, [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd