Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för ordnande av hobbytimmar inom konst och kultur

Avustus

Med understödet stöds hobbytimmar som planeras och leds av yrkespersoner inom konst och kultur i anknytning till skoldagen eller som en del av småbarnspedagogiken. Syftet är att bemöta skolelevernas (årskurserna 1–10 inom den grundläggande utbildningen) intresse för olika konst- och kulturområden och att öka deltagandet i konst- och kulturverksamhet bland barn under skolåldern. I planeringen av hobbytimmarna ska man utnyttja de skolspecifika resultaten från undervisnings- och kulturministeriets riksomfattande elevenkät . Om skolan inte har deltagit i elevenkäten ska elevernas intresse utredas på ett sätt som motsvarar enkäten. Hobbytimmarna ska ordnas i skolans lokaler eller i kulturlokaler i närheten av skolan (på gångavstånd från skolan).

Undervisnings- och kulturministeriet använder 500 000 euro för understöden.

Ansökningstiden börjar 23.4.2019 och går ut 23.5.2019 kl. 16.15.

Kultur

Ytterligare information

Ytterligare upplysningar:

- konsultativa tjänstemannen Iina Berden, [email protected], tfn 02953 30069

- överinspektör Hanna Koskimies, [email protected], tfn 02953 30048

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd