Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för lokal fritidsverksamhet för barn och unga

Avustus

Understöden är avsedda för ordnande av regelbunden och målinriktad fritidsverksamhet för barn och unga samt för ordnande av dagslägerverksamhet under skolornas ledigheter. 

Målet med understödet är att ge barn och unga fler möjligheter till fritidssysslor, att stärka samhörigheten och deltagandet hos barn och unga samt att ge nya, mångsidiga erfarenheter tillsammans med jämnåriga. 

Understöd kan sökas av kommuner, församlingar och registrerade sammanslutningar som producerar ungdomstjänster på lokal nivå.

Understöd beviljas inte skolor eller utbildningsanordnare, oregistrerade eller vinsteftersträvande sammanslutningar och inte till privatpersoner. Understöd beviljas inte heller för målinriktad tävlingsidrott eller träningsverksamhet.

Ansökningstiden börjar tisdagen den 10 november 2020 och går ut tisdagen den 15 december 2020 kl. 16.15. 

Undervisnings- och kulturministeriet kan anvisa totalt 2 500 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. 

Understöd söks från regionförvaltningsverket

Avsikten är att regionförvaltningsverket fattar beslut om statsunderstöden före utgången av maj 2021.

På understödet tillämpas ungdomslagen (1285/2016) och statsunderstödslagen (688/2001).
 

 

Unga

Ytterligare information

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Planerare Kaija Blom, tfn 0295 016 265, kaija.blom(at)avi.fi
Överinspektör Mari Puhakka, tfn 0295 016 560, mari.puhakka(at)avi.fi
Överinspektör Liisa Sahi, tfn 0295 016 563, liisa.sahi(at)avi.fi 

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:
Inspektören för ungdomsväsendet Arja Randell, tfn 0295 018 305, arja.randell(at)avi.fi

Mellersta Finland, Birkaland, Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Österbotten
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Överinspektören för ungdomsväsendet Niclas Risku, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi
Inspektör Päivi Laakkonen, tfn 0295 018 825, paivi.laakkonen (at) avi.fi
Planerare Emilia Piitulainen, tfn  0295 018 848, emilia.piitulainen(at)avi.fi

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax
Regionförvaltningsverket i Östra Finland
Henri Alho, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 517, henri.alho(at)avi.fi

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten
Regionförvaltningsverket i Norra Finland: 
Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

Landskapet Lappland
Regionförvaltningsverket i Lappland
Planerare Susanna Lammassaari, tfn 0295 017 383, susanna.lammassaari(at)avi.fi