Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för kulturexport

Avustus

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturexport.

Understöden beviljas som specialunderstöd.

Med understödet för kulturexport stärks de kreativa branschernas marknadsföringskompetens och deras möjligheter till affärsverksamhet och export. Understödets syfte är att möjliggöra ökad export och fler arbetsplatser. I praktiken kan de understödda exportprojekten anknyta till marknadsföring, försäljning, produktifiering eller stärkande av internationella nätverk samt stärkande av aktörernas och/eller produkternas varumärke.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 3.6.2022 och slutar 15.9.2022 kl. 16:15.

För understöd för kulturexport kan användas totalt ca. 1,5 miljoner euro.

Man strävar efter att fatta beslut om understöden i oktober/november 2022. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Utvärderingsgruppen ger ett sakkunnigutlåtande om ansökningarna som gäller kulturexport.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Konsultativ tjänsteman Kimmo Aulake, tfn 0295 3 30067, fö[email protected]

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd.