Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för de allmänna bibliotekens licenser för e-material för barn och unga

Avustus

Syftet med understödet är att öka och göra tillgången till digitalt material för barn och unga mångsidigare vid de allmänna biblioteken. Understödet är ägnat att svara på  den stigande efterfrågan på e-material.

Totalt finns det 800 000 euro som kan delas ut som understöd, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 22 juni 2020 och går ut den 30 oktober 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten fattas i november. Sökanden underrättas skriftligen om beslutet.

Understödet är ett behovsprövat specialunderstöd.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

Bibliotek

Ytterligare information

Leena Aaltonen, [email protected]

 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd