Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att utveckla kompetensen hos aktörer inom yrkesskicklighetstävlingar och för att främja tävlingsverksamhetens genomslag

Avustus

Understödet säkerställer kvaliteten på verksamheten vid yrkesskicklighetstävlingar genom att utveckla kompetensen hos både nationella och internationella aktörer inom yrkesskicklighetstävlingar på det sätt som krävs i respektive uppgift. Därtill främjar understödet tävlingsverksamhetens genomslag samt stöder utvecklandet av yrkesmässig spetskompetens och internationaliseringen av yrkesutbildningen genom att sprida god praxis som tagits fram inom tävlingsverksamheten så att den kan utnyttjas i yrkesundervisningen, utvecklandet av spetskompetens samt i den yrkespedagogiska lärarutbildningen.

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 29.10.2021 och slutar 3.12.2021 kl. 16.15.

Det belopp som kan delas ut är högst 120 000 euro/år. Man får inte överföra användningen av understödet på någon annan aktör. Understödet beviljas för perioden 1.1.2022–31.12.2023. Finansieringen för 2023 betalas dock först i slutet av 2022, om stödtagaren har genomfört de åtgärder som gäller 2022 på det sätt som anges i ansökan och på ett sätt som säkerställer ett högklassigt genomförande av nationella och internationella yrkesskicklighetstävlingar samt inom utsatt tid lämnat in till ministeriet de redovisningar som förutsätts i statsunderstödsbeslutet. Avsikten är att fatta besluten i december 2021. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ytterligare information

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, tfn. 02953 30249, [email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten: [email protected] 

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod