Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att trygga idrottsutbildningscentrens verksamhet under coronapandemin

Avustus

Specialunderstödet är avsett för att trygga nationella idrottsutbildningscenters verksamhet under coronapandemin. Närmare instruktioner i punkten ansökningsspecifika kriterier för beviljande.

Understödet kan sökas för utvecklingsprojekt inom följande delområden:

  • Utveckling av tränarutbildningen i samarbete med grenarna och föreningarna 
  • Ökande av antalet dagar och dygn för det fria bildningsarbetet 
  • Utveckling av utbildningscentrens distansberedskap, digitala färdigheter och innovationsfärdigheter 
  • Stärkande av framgång inom elitidrott, hög kunskapsnivå och idrottarnas förutsättningar för en andra karriär

Understödet kan sökas av nationella idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar den 20 augusti 2020.
Ansökningstiden går ut den 3 september 2020 kl. 16.15.


Avsikten är att beslut om understöden fattas före utgången av september 2020.

Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)
Statsunderstödslagen (688/2001)
Idrottslagen (390/2015)

Idrott

Ytterligare information

Samuli Rasila, överinspektör
tfn. 0295 330057
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd