Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att öka idrottsmöjligheterna för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer

Avustus

Syftet med understödet är att främja idrott och motion som hobby inom idrottsorganisationer för barn och unga i åldern 7–15 år från ekonomiskt utsatta familjer. Genom understödet främjas de strategiska målen i budgetpropositionen för 2019 om att medborgarverksamheten inom idrott och motion ska vara aktiv och engagerande. Barn och unga utgör en särskild tyngdpunkt i samband med främjandet av idrott och motion.

De bidrag som delas vidare ska uppfylla ett eller flera av följande mål:

  • främja likställda, jämlika och tillgängliga möjligheter att utöva idrott och motion för barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer,
  • att göra det möjligt för barn och unga som löper risk att marginaliseras att vara aktiva i en idrottsförening,
  • att förhindra att deltagandet avbryts, dvs. drop out-fenomenet, genom att få barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer att stanna kvar som idrottare, motionsutövare och föreningsaktiva,
  • att utveckla innovativa och nya verksamhetsmodeller för att stödja idrott och motion som hobby för barn och unga från ekonomiskt utsatta familjer

Understödet kan beviljas till kommuner. Kommunen fördelar bidragen på det sätt den anser lämpligt till sådana registrerade föreningar på lokal nivå som ordnar idrott och motion.

Understödet får inte användas för att täcka kommunens egen eller en förenings administrativa kostnader. Kommunen får inte vidarefördela understöd till icke registrerade sammanslutningar, kommersiell verksamhet eller anskaffning av redskap.

Ansökningstiden börjar den 19 augusti 2019 och slutar den 30 september 2019 kl. 16.15.

Understödet söks från regionförvaltningsverken.

 I statsbudgeten för 2019 har 1 000 000 euro anvisats för ändamålet.

Idrottslagen (390/2015)
Statsunderstödslagen (688/2001)

 Anvisningarna för ansökan har omformulerats 26.8.2019 kl. 11.00: Innan understödet betalas ut till kommunerna måste det skriftliga avtalet lämnas in till det regionförvaltningsverk, som beviljar statsunderstödet.

Ytterligare information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Lappland omfattar landskapet Lappland:

Regionförvaltningsverket i Lappland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 017 300 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten: 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 017 500 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:

Regionförvaltningsverket i Östra Finland 

Huvudkontoret i S:t Michel 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet 

tfn 0295 016 800 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Pirjo Rimpiläinen, tfn 0295 016 515

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten: 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Huvudkontoret i Vasa 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 018 450 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Satu Sjöholm, tfn 0295 018 822, och överinspektör Simo Luukkainen, tfn 0295 018 824

 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta: 

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 

Huvudkontoret i Åbo 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 018 000 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Inspektör för idrottsväsendet Tiina Kaijanen, tfn 0295 018 303

Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland 

Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet

tfn 0295 016 000 (växel)

[email protected]

Ytterligare information: Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559