Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för att lindra effekterna av internationella kriser inom konst- och kulturområdet

Avustus

Understödet är avsett för aktörer inom konst- och kultursektorn som genom internationellt kultursamarbete kan lindra effekterna av internationella kriser inom konst- och kulturområdet. Vid inriktandet av stödet beaktas speciellt verksamhet som lindrar effekterna av Rysslands invasion av Ukraina på det ukrainska konst- och kulturlivet och på det internationella samarbetet som stöder det.  

Understödet kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd. 

Ansökningstiden börjar den 4 januari 2023 och går ut den 22 februari 2023 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda cirka 425 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Den tid som behövs för att behandla och bedöma ansökningarna och ta beslut beror på hur många ansökningar som lämnas in och processen tar 3–4 månader i anspråk. Under handläggningstiden ges ingen information om processen. Alla sökanden meddelas skriftligt om besluten. 

Understödet beviljas enligt statsunderstödslagen (688/2001).

Ytterligare information

Kulturråd Maija Lummepuro, fö[email protected], tfn 0295 330 198

I tekniska frågor gällande ärendehanteringstjänsten kontakta: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användningen av statsunderstöd