Hoppa till innehåll

Studier i rörelse fortsatt understöd till anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning för läsåret 2021-2022

Avustus

Syftet med utvecklingsunderstödet är att stöda skapandet av en motionsinriktad verksamhetskultur i gymnasie- och yrkesutbildningen. Målet är att varje studerande ska röra på sig minst en timme per dag. Med understödet stöds verkställandet av programmet Studier i rörelse.

Understöd kan sökas av anordnare av gymnasie- och yrkesutbildning. Understöd kan sökas för fortsatta projekt som fått understöd för Studier i rörelse i högst två år. Nya projekt understöds inte.

Understöden söks från regionförvaltningsverket.

Understöd kan beviljas till kommuner, samkommuner och privata utbildningsanordnare för verksamhet som riktar sig till gymnasier och yrkesutbildning på andra stadiet. Utvecklingsunderstöd kan sökas för hela utbildningsanordnaren eller för någon av anordnarens läroanstalter, verksamhetsställen eller enheter.

Ansökningstiden börjar den 1 februari 2021.
Ansökningstiden går ut den 5 mars 2021 kl. 16.15.

Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten senast 31.5.2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

Ytterligare information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverken Guide för ansökan om, användning av och tillsyn av användningen av statsunderstöd