Hoppa till innehåll

Specialunderstöd på grund av coronavirusläget för det fria bildningsarbete som ordnas vid riksomfattande idrottsutbildningscenter

Avustus

Understödet är avsett för riksomfattande idrottsutbildningscenter för att kompensera det underskott som uppstått i fråga om det fria bildningsarbetet på grund av coronapandemin.
Understöd kan sökas av riksomfattande idrottsutbildningscenter.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020.

Ansökningstiden går ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 2,1 miljoner euro för understöden. Avsikten är att besluten fattas före utgången av maj 2020.

Lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 

Statsunderstödlagen (688/2001) 

Idrottslagen (390/2015)

Ytterligare information

Samuli Rasila överinspektör
tfn 0295 330 057
[email protected]
 

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd