Hoppa till innehåll

Utlysning av understöd specialunderstöd för verkstäder för unga i coronavirusläget

Avustus

 

Allmän beskrivning

Understöd kan sökas av sådana anordnare av verkstäder som före 31 december 2019 godkänts som berättigade till statsunderstöd.

Understöd kan sökas för extra kostnader och underskott i ekonomin som coronavirusepidemin orsakat för verkstäder för unga under mars- maj 2020.  

Understödet kan användas för att betala 100 procent av de totala kostnaderna.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och slutar den 22 maj 2020 kl. 16.15.

Högst 1 500 000 euro utdelas i understöd. Utdelningen är beroende av att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten senast den 12 juni 2020. Sökandena meddelas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

Ungdomslagen (1285/2016)

Statsunderstödslagen (688/21)

Unga

Ytterligare information

Kontaktpersoner vid regionförvaltningsverken:

 

Landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland och Nyland

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Överinspektör Tiina Mattila, tfn 0295 016 555, tiina.mattila(at)avi.fi

 

Landskapen Södra Savolax, Norra Karelen och Norra Savolax

Regionförvaltningsverket i Östra Finland

Laura Oksanen, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 016 150, laura.oksanen(at)avi.fi

 

Landskapen Satakunta och Egentliga Finland

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland:

Linda Mård, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 029 501 8827, linda.mard(at)avi.fi

 

Landskapen Södra Österbotten, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland och Österbotten

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Ungdomsväsendets överinspektör, Päivi Pienmäki-Jylhä, tfn 0295 018 819, paivi.pienmaki-jylha(at)avi.fi

Niclas Risku, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 018 051, niclas.risku(at)avi.fi

 

Landskapen Kajanaland och Norra Österbotten

Regionförvaltningsverket i Norra Finland:

Kirsi-Marja Stewart, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 652, kirsi-marja.stewart(at)avi.fi

 

Landskapet Lappland

Regionförvaltningsverket i Lappland

Marja Hanni, överinspektör för ungdomsväsendet, tfn 0295 017 393, marja.hanni(at)avi.fi

 

Kontaktperson PAR-systemet

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland

Tuulikki Nieminen, planerare, tuulikki.nieminen(at)avi.fi

 

Kontaktperson vid undervisnings- och kulturministeriet

Överinspektör Merja Hilpinen, tfn 0295 330 418, merja.hilpinen(at)minedu.fi