Hoppa till innehåll

Investointiavustukset valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille vuodelle 2023

Avustus

Avustus on tarkoitettu haettavaksi vuodeksi 2023 ministeriön nuorisolain (1285/2016) 20 §:n mukaisesti hyväksymille nuorisokeskuksille ja niiden omistajayhteisöille. Investointiavustuksia myönnetään ensisijaisesti perusparannuksiin, laajennuksiin, varustamiseen tai hankintoihin. Uudisrakentamisen ollessa kyseessä hakijoita pyydetään huomioimaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi sitoutua rahoittamaan investointihankkeita vuoden 2023 määrärahoista. Investointiavustuksia voidaan myöntää myös muulle nuorisokeskuksen rakennuksien ja alueiden omistajalle.

Hakuaika alkaa 18.11.2022 ja päättyy 3.1.2023 klo 16:15.

Avustus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä.

Hakemuksen liitteiden ja muiden tietojen tulee olla virallisesti hyväksyttyjä.

Avustukset voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. 

Investointiavustuspäätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2023.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: 
Nuorisolaki (1285/2016), erityisesti § 2 ja § 20, 
Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) § 9 ja § 10 ja 
Valtionavustuslaki (688/2001). 

Nuorisokeskukset toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteohjauksessa.

Nuorisokeskuksen tiloista ja tilojen käytöstä säädetään valtioneuvoston asetuksessa nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) 9 §:ssä. Nuorisokeskuksen valtionapukelpoisuuden edellytyksenä on, että keskuksen tulee olla sijainniltaan, ympäristöltään, tiloiltaan ja varustukseltaan ympärivuotiseen ohjattuun toimintaan soveltuva. Edelleen keskuksen tulee huolehtia toimintansa ja ympäristönsä turvallisuudesta.

Investointiavustuksia myönnetään ensisijaisesti nuorisokeskuksen olemassa olevien rakennusten perusparannuksiin tai laajennuksiin sekä nuorisokeskustoimintaa tukevaan varustamiseen tai hankintoihin, niiltä osin kuin se hyödyntää ja parantaa tilojen nuorisokäyttöä ja nuorisotyöllistä ohjaustoimintaa. Uudisrakentamiseen ministeriö ei myönnä vuonna 2023 avustuksia.

Unga

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, [email protected], p. 02953 30113.

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: 
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: https://okm.fi/avustukset