Hoppa till innehåll

Investointiavustukset valtionapukelpoisuuden saaneille nuorisokeskuksille vuodelle 2022

Avustus

Avustus on tarkoitettu haettavaksi vuodeksi 2022 ministeriön nuorisolain (1285/2016) 20 §:n mukaisesti hyväksymille nuorisokeskuksille ja niiden omistajayhteisöille. Investointiavustuksia myönnetään ensisijaisesti perusparannuksiin, laajennuksiin, varustamiseen tai hankintoihin. Uudisrakentamisen ollessa kyseessä hakijoita pyydetään huomioimaan, että opetus- ja kulttuuriministeriö ei voi sitoutua rahoittamaan investointihankkeita vuoden 2023 määrärahoista. Investointiavustuksia voidaan myöntää myös muulle nuorisokeskuksen rakennuksien ja alueiden omistajalle.

Hakuaika alkaa 7.12.2021 klo 10:00 ja päättyy 18.1.2022 klo 16:15.

Avustus haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä.

Hakemuksen liitteiden ja muiden tietojen tulee olla virallisesti hyväksyttyjä.

Avustukset voidaan myöntää edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Investointiavustuspäätökset pyritään tekemään maaliskuussa 2022.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Nuorisolaki (1285/2016), erityisesti § 2 ja § 20, Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) § 9 ja § 10 ja Valtionavustuslaki (688/2001). Nuorisokeskukset toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön tavoiteohjauksessa.

Unga

Lisätietoja

Ylitarkastaja Marja N. Pulkkinen, p. 02953 30113, [email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected] 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset