Hoppa till innehåll

Framställningar till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2023-2026

Avustus

Framställningar till finansieringsplanen för idrottsanläggningar för åren 2023-2026 lämnas i regionförvaltningens e-tjänst senast 31.12.2021 kl. 16.15. Möjligheten att lägga fram projektframställan i e-tjänsten finns inte längre när den angivna tiden har löpt till ända. Efter det går det inte att lämna in en framställan.

Projektförslag kan lämnas in från den 25 november 2021.


Undervisnings- och kulturministeriet gör årligen upp en landsomfattande finansieringsplan för idrottsanläggningar. Planen omfattar de fyra följande åren. Den är riktgivande och statsunderstöden kräver alltid en separat ansökan. Finansieringsplanen omfattar bara projekt, vars budget överskrider 700 000 (moms 24% ) euro, dvs. projekt som hör till undervisnings- och kulturministeriets behörighet. Den årliga finansieringsplanen fungerar som grund för behandlingen av de egentliga bidragsansökningarna för följande år och för beslut gällande dem.

Idrott

Ytterligare information

Framställningar till finansieringsplanen riktas till följande regionförvaltningsverk, som också ger mer information:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV)
Marjo Forsman-Mäkelä tfn 0295 016556 ([email protected])
Sixten Wackström tfn 0295 016565 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland (RFV)
Marie Rautio-Sipilä, tfn 0295 018069 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland (RFV)
Jarkko Rantamäki, tfn 0295 018832 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Östra Finland (RFV)
Matti Ruuska, tfn 0295 016521 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Norra Finland (RFV)
Ulla Silventoinen, tfn 0295 017663 ([email protected])

Regionförvaltningsverket i Lappland (RFV)
Kai-Matti Joona, tfn 0400 538115 ([email protected])