Hoppa till innehåll

Specialunderstöd för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga i den mångmediala världen

Avustus

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser statligt specialunderstöd för åtgärder som förebygger lockande och utnyttjande av barn och unga i den mångmediala världen. Specialunderstödet är riktat till utbildningsanordnare som har ett tillstånd att ordna undervisning som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet.

Understöd kan beviljas till ett belopp av totalt högst 1 miljon euro. Understöden beviljas från moment 29.10.20 i undervisnings- och kulturministeriets huvudklass,
förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Ansökan gäller förskoleundervisning och grundläggande utbildning.

Ansökningstiden börjar 21.8.2019 kl. 09.00 och går ut 25.9.2019 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten fattas före utgången av oktober.

 

Det statliga specialunderstödet ska användas för att utveckla verksamhetssätt för att handleda och undervisa barn och unga.

 • att vara mer medvetna än för närvarande i sociala medier,
 • att förstå sina rättigheter och sina möjligheter att påverka i situationer där någon lockar dem,
 • att använda och utforska olika data- och kommunikationstekniker,
 • att förstå olika tjänsters användningsregler och sekretessinställningar,
 • att diskutera olika tjänsters fördelar och nackdelar samt vilket slags innehåll man inte ska lägga ut i sociala medier eller på internet,
 • att bedöma till vilka delar det är bra att användningen av sociala medier är privat och till vilka delar den kan vara offentlig,
 • att förstå vem man kommunicerar med när man använder olika medier,
 • att förstå vem man kan kontakta exempelvis i skolan om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier samt
 • att förstå hur man kan ska göra om man upplever något otrevligt, skrämmande eller störande i sociala medier.

 

Understödet beviljas till utbildningsanordnarna på basis av en ansökan som presenterar en konkret verksamhetsplan för minst fyra av punkterna ovan.

På understödet tillämpas följande lagar:

Det statliga specialunderstödet får användas för personalens lönekostnader och andra nödvändiga kostnader. Det statliga specialunderstödet är 70 % av lönekostnaderna jämte bikostnader. Begränsningarna som gäller användningen av statligt specialunderstöd gäller även kostnader som utbildningsanordnaren kan anmäla som självfinansieringsandel (minst 30 procent av de totala kostnaderna). 

Statsunderstödet får inte användas

 • för sådan verksamhet eller sådana objekt som det redan har beviljats statligt specialunderstöd för, och för samma tidsperiod. Med det statliga specialunderstödet får man emellertid fortsätta en motsvarande verksamhet som inletts tidigare och som genomförts med statligt specialunderstöd, förutsatt att verksamheten uppfyller ovannämnda kriterier.
 • samtidigt som ett motsvarande understöd som beviljats för tidigare år,
 • för verksamhet med vilken utbildningsanordnaren ersätter redan existerande verksamhet.

Utbildningsanordnaren lämnar en redovisning för användningen av det statliga specialunderstödet senast 31.3.2022.  

Understöden beviljas ur moment 29.10.20. Gemensamma utgifter för allmänbildande utbildning, småbarnspedagogik och fritt bildningsarbete (reservationsanslag 3 år).

 

Ytterligare information

Utvecklingschef Tero Huttunen

[email protected]

tfn 0295 330 219

 

Undervisningsråd Aija Rinkinen

[email protected]

tfn 0295 330 360