Hoppa till innehåll

Specialunderstöd till lokala idrotts- och motionsföreningar för att ordna eller tillhandahålla verksamhet och tjänster på något annat sätt (t.ex. distans- eller digitalträning) under de verksamhetsbegränsningar som coronapandemin föranleder.

Avustus

Understöd kan sökas av lokala idrotts- och motionsföreningar som är registrerade föreningar. Understödet kan inte sökas av sammanslutningar och firmor som inte är registrerade, eftersom de saknar rättskapacitet.

Understöd kan sökas för ordnande eller genomförande av verksamheten och tillgången till tjänster på något annat sätt (t.ex. distans - eller digitalträning) under de verksamhetsbegränsningar som coronapandemin föranleder 1.3–31.5.2020.

Understödet söks från regionförvaltningsverken. Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Avsikten är att besluten om ansökningarna ska fattas före mitten av juni.

På statsbidragen tillämpas idrottslagen (390/2015) och statsunderstödslagen (688/2001).

Idrott

Ytterligare information

Regionförvaltningsverkens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland omfattar landskapen Egentliga Finland och Satakunta: 
Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland 
Huvudkontoret i Åbo
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 018 000 (växel)
[email protected]
Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Marie Rautio-Sipilä, tfn. 0295 018 069

 

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Birkaland, Mellersta Finland, Södra Österbotten och Österbotten: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland
Huvudkontoret i Vasa
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 018 450 (växel)
[email protected]
Ytterligare information: Planerare Emilia Piitulainen, tfn. 029 501 8848

 

Regionförvaltningsverket i Östra Finland omfattar landskapen Södra Savolax, Norra Savolax och Norra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Östra Finland 
Huvudkontoret i S:t Michel
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 800 (växel)
[email protected]
Ytterligare information: Planerare Virpi Launonen, tfn. 029 501 6845

 

Regionförvaltningsverket i Norra Finland omfattar landskapen Kajanaland och Norra Österbotten: 
Regionförvaltningsverket i Norra Finland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 017 500 (växel)
[email protected]
Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Ulla Silventoinen, tfn 0295 017 663

 

Regionförvaltningsverket i Lappland omfattar landskapet Lappland:
Regionförvaltningsverket i Lappland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 017 300 (växel)
[email protected]
Ytterligare information: Överinspektör för idrottsväsendet Kai-Matti Joona, tfn 0295 017 396

 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland omfattar landskapen Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Nyland, Kymmenedalen och Södra Karelen:
Regionförvaltningsverket i Södra Finland 
Ansvarsområdet för undervisnings- och kulturväsendet
tfn 0295 016 000 (växel)
[email protected]
Ytterligare information: Överinspektör Ilpo Piri, tfn 0295 016 559