Hoppa till innehåll

Specialunderstöd under Covid-19-pandemin för avbrutna tävlingsserier på högsta nivå och divisionsnivå och till de grenförbund som organiserar serierna

Avustus

Understödet är avsett för de ligor och grenförbund som organiserar de nationella huvudserier där idrottarna enligt lagstiftningen är professionella idrottsutövare. Covid-19-stödet är avsett för de förändrade arbetssituationer som pandemin orsakat.

Understödet är också avsett för de grenförbund som inom respektive gren ansvarar för att skicka idrottare till världscup-tävlingar. Kostnaderna för dessa ersätts till den del de har uppkommit av att lag har haft sådana tävlingar under tiden i fråga som har inhiberats på grund av pandemin. 

Lönekostnaderna för professionella idrottsutövare kan understödas under tidsperioden 1.3 –31.5.2020 så att lönekostnaderna betalas för högst två månader per förening. Med understödet kan man betala högst hälften av en enskild idrottares månadslön och högst 1000 euro per idrottare per månad.

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 14 maj 2020 kl. 16.15.

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 3 miljoner euro.

Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrottslagen (390/2015)

Understöd kan undantagsvis beviljas för idrottares löner, förutsatt att Europeiska kommissionen godkänner stödet enligt EU:s regler om statligt stöd (artikel 107 i EUF-fördraget). 

Ytterligare information

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn.0295 330 314
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd