Hoppa till innehåll

Understöd till idrotts- och motionsföreningar på grund av covid-19-pandemin (specialunderstöd)

Avustus

Understöd kan sökas för att kompensera ett sådant underskott i idrotts- och motionsföreningarnas allmännyttiga verksamhet som följer av coronavirusepidemins konsekvenser för sökandens verksamhet under tiden 1.3–31.5.2020.  Det förutsätts ingen självrisk av sökanden för att kunna få understöd. En förutsättning för understödet är att sökanden har tagit tillvara eller tar tillvara de möjligheter som lagen och kollektivavtalen ger för att omorganisera arbetena.

OBS! Ansökningstiden har förlängts!

Ansökningstiden börjar den 30 april 2020 och löper ut den 19 maj 2020 kl. 16.15.

Statsunderstödslagen (688/2001)

Idrottslagen (390/2015)

Idrott

Ytterligare information

Hannu Tolonen överinspektör
tfn. 0295 330 314
[email protected]

Sari Virta överinspektör
tfn. 0295 330 377
[email protected]

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd