Hoppa till innehåll

Coronaunderstöd för religiösa sommarevenemang

Avustus

Understödet är avsett för sådana arrangörer av religiösa sommarevenemang vars verksamhet vad gäller arrangemangen har försvårats eller hindrats på grund av restriktionerna och rekommendationerna med anledning av coronapandemin 1.5–31.8.2021. 

Det totala beloppet som delas ut i form av understöd uppgår till högst 1,5 miljoner euro. 

Understödet beviljas som allmänt understöd enligt prövning. 

Ansökningstiden börjar den 31 augusti 2021 och löper ut den 27 september 2021 kl. 16.15. Ansökningar som kommer in efter att ansökningstiden gått ut beaktas inte. 

Vänta inte med att skriva ansökan till sista ansökningsdagen. Den sammanslutning som ansöker om stöd ska i god tid försäkra sig om att sammanslutningens fullmakter att uträtta ärenden är i ordning, eftersom det krävs fullmakt för att lämna in ansökan via e-tjänsten. De obligatoriska uppgifterna ska matas in i e-tjänsten innan ansökan kan skickas (mer information om finns i e-tjänstens bruksanvisning).

Avsikten är att beslut ska fattas i november 2021.

Ytterligare information

Hanna Kiiskinen, regeringsråd
[email protected] 
tfn 0295 330 031

Mer information om ansökan:

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning och tillsyn
av användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod

Per tfn 02953 30333 vardagar kl. 9.30–11.30 och 14–16  
Ministeriet hinner inte nödvändigtvis före ansökningstidens slut svara på frågor som skickas med e-post.