Hoppa till innehåll

Ansökan om rätt till statsandel för performativ konst från år 2022

Avustus

Alla enheter för performativ konst som strävar efter att omfattas av statsandelssystemet från och med 2022 ska lämna in en ansökan om rätt till statsandel via undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst senast den 15 februari 2021 kl. 16.15.

Ansökningstiden börjar den 12 januari 2021 och löper ut den 15 februari 2021 kl. 16.15.

I det nya systemet kan ansökan om att omfattas av statsandel göras endast vart tredje år. Nästa ansökningsomgång ordnas år 2024 och gäller rätt till statsandel från år 2025.

Kultur

Ytterligare information

Kulturråd Katri Santtila,  [email protected], 02953 30285

Kulturråd Mari Karikoski,  [email protected], 02953 30209