Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för vissa kvinnoorganisationer

Avustus

Understödet är avsett för den stadgeenliga verksamheten i nationella kvinnoorganisationer som främjar jämställdheten och samhällspåverkan. I enlighet med lagen om statsbidrag till vissa kvinnoorganisationer (663/2007) kan understödet beviljas till Kvinnoorganisationernas Centralförbund rf, Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS rf och Monika-Naiset ry.

I regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 föreslås understöd till ett belopp av 518 000 € till kvinnoorganisationer för deras verksamhet (moment 29.10.51 statsunderstöd för organisationer). Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 26 oktober 2021 kl. 8.00 och går ut den 29 november 2021 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 31 januari 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Författningar som tillämpas på understödet:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.