Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för verksamhet som bedrivs av Karjalan Liitto ry och Sofia-opiston kannatusyhdistys ry

Avustus

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av Karjalan Liitto ry samt bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofia-opiston kannatusyhdistys ry.

Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

Understöden beviljas enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten 2022. Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt 264 000 euro för understöden.

Ansökningstiden börjar den 1 februari 2022 kl. 8.00 och går ut den 28 februari 2022 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 15 mars 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Allmänbildande utbildning Kultur

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.