Hoppa till innehåll

Allmänt understöd för organisationer för bildningsarbete

Avustus

Understödet är ett allmänt statsunderstöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationer som bedriver bildningsarbete.

Bidrag kan beviljas för verksamhet som huvudsakligen riktar sig till vuxna och som hör till ansvarsområdet för avdelningen för småbarnspedagogik, grundläggande utbildning och fritt bildningsarbete vid undervisnings- och kulturministeriet.

Understöden beviljas enligt moment 29.10.51 (statsunderstöd för organisationer) i statsbudgeten 2022. I regeringens proposition om statsbudgeten för 2022 föreslås understöd till ett belopp av

  • 499 000 euro för verksamhet som bedrivs av centralorganisationer för fritt bildningsarbete och andra organisationers bildningsarbete
  • 292 000 euro för verksamhet som bedrivs av Karjalan Liitto och Kriittinen korkeakoulu samt bildningsverksamhet som utförs för utlandsfinländare av Sofia-opiston kannatusyhdistys ry.

Understöden beviljas förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Ansökningstiden börjar den 26 oktober 2021 kl. 8.00 och går ut den 29 november 2021 kl. 16.15.

Vi eftersträvar att fatta beslut om statsunderstöd senast den 28 februari 2022. De sökande underrättas skriftligen om besluten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

Ytterligare information

Sakkunnig Petra Heikkinen
Tfn 029 533 0068
[email protected]

I tekniska frågor som gäller ärendehanteringstjänsten fås stöd via adressen: [email protected]

Se också undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning och tillsyn av användningen av statsunderstöd.