Opetus- ja kulttuuriministeriön rakennerahastotoiminta

rakerrerahastot. Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020Euroopan unionin rakennerahastoista tuettavaa alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan rakennerahasto-ohjelmilla. Suomi saa EU:lta tukea Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston  ja sosiaalirahaston toimeenpanostrategia, jossa määritellään ohjelmakauden toiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet Suomessa.

Rakennerahastojen ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu on käynnissä ja uusi rakennerahastokausi käynnistyy 1.9.2021.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoite on parantaa työllisyyttä sekä lisätä alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Aluekehitysrahaston tuella mm. edistetään innovaatiotoimintaa ja verkottumista sekä palvelualojen uusia, luovia hankkeita.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella edistetään tasa-arvoa, ehkäistään syrjäytymistä ja kehitetään osaamista. Sosiaalirahaston tuella mm. kehitetään nuorten työllistymistä ja toimia, joilla pyritään vähentämään koulutuksen keskeyttämistä. Kehittäminen voi liittyä myös työhön liittyvään osaamiseen, koulutuksen työelämävastaavuuteen, työelämään siirtymiseen tai työperäiseen maahanmuuttoon.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelma on Euroopan aluekehitysrahaston  ja sosiaalirahaston toimeenpanostrategia Manner-Suomessa. Ohjelmassa määritellään toiminnan tavoitteet ja kehittämiskohteet ohjelmakaudelle. Jotta hanke voi saada rakennerahastolta tukea, sen on perustuttava ohjelmassa kuvattuun toimintaan.

Osaaminen valtakunnallisena teemana

Osa rakennerahasto-ohjelman rahoituksesta on sovittu käytettäväksi valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja strategisia kehittämiskokonaisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osaamiseen liittyvästä teemasta, johon sisältyy mm.  koulutuksesta koulutukseen tai työhön siirtymien tehostaminen, korkeakoulutuksen työelämävastaavuuden kehittäminen, aikuisten osaamistason nostaminen, ohjauspalvelut, valtakunnalliset koulutusmallit kasvu- ja rakennemuutosaloille.

Muita valtakunnallisia teemoja ovat työllisyys (työ- ja elinkeinoministeriö)  ja osallisuus (sosiaali- ja terveysministeriö).

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliset toimet toteutetaan neljällä hallinnonalan omalla toimenpidekokonaisuudella ja kahdella poikkihallinnollisella toimenpidekokonaisuudella. Rahoitukseen on varattu kaudelle 2014–2020 yhteensä vajaat 90 miljoonaa euroa, joka sisältää kunta- ja muun julkisen rahoituksen sekä mahdollisen joustovarauksen.

Toimenpidekokonaisuudet ovat:

Siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevien palveluiden parantaminen (Erityistavoite 9.1):

1. Osuvaa osaamista, lisätietoja [email protected]

2. Kotona Suomessa (poikkihallinnollinen), lisätietoja [email protected]

3. Osallistamalla osaamista, lisätietoja [email protected]

4. ESR-nuorisotakuu (poikkihallinnollinen), lisätietoja [email protected]

Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen (Erityistavoite 9.2)

5. Uusilla kasvualoilla ja rakennemuutoksissa tarvittavan osaamisen vahvistaminen, lisätietoja [email protected]

6. Luovaa osaamista, lisätietoja [email protected]

Toimet rahoitetaan keskitetysti Pohjois-Pohjanmaan ELYstä ([email protected]) sekä Luovan osaamisen osalta Hämeen ELY-keskuksesta ([email protected]).

Muualla verkossa

Lisätietoja

Merja Niemi, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO) 0295330229