Rahapelitoiminnan tuotot

Osa rahapelitoiminnan tuotoista (aiemmin veikkausvoittovaroista) kohdennetaan valtion talousarvion kautta osa opetus- ja kulttuuriministeriön toimialalle ja niiden jakamista ohjataan lailla. 

Veikkausvoittovaroista on käytetty vuosittain:

  • urheilun ja liikuntakasvatustyön edistämiseen 25 %
  • nuorisotyön edistämiseen 9 %
  • tieteen edistämiseen 17,5 %
  • taiteen edistämiseen 38,5 %
  • samoihin tarkoituksiin harkinnan mukaan 10 %

Veikkauksen tuotto muodostaa pääosan ministeriön liikunnalle ja nuorisotyölle osoittamasta kokonaisrahoituksesta. Taiteen rahoituksessa rahapelitoiminnan tuoton osuus koko budjetista on noin puolet ja tieteen noin neljäsosa.

Ministeriö vastaa tuotonjaosta edunsaajille

Osan rahapelitoiminnan tuotoista jakaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Valtion omistaman osakeyhtiön Veikkauksen omistajaohjauksesta vastaa valtioneuvosto kanslia. Pelitoiminnan valvonta kuuluu sisäministeriölle.

Taide- ja kulttuuri edunsaajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee rahapelitoiminnan tuotoilla teattereita, elokuva- ja valokuvataidetta, tanssi- ja säveltaidetta, rakennustaidetta, museo- ja perinnejärjestöjä, kulttuuritapahtumia ja muuta taide- ja kulttuuritoimintaa. Määrärahoja jakaa edelleen myös Taiteen edistämiskeskus.  

Urheilu edunsaajana

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukea esimerkiksi urheilujärjestöille, urheilutapahtumiin, liikunnan koulutukseen ja tutkimukseen, liikuntapaikkarakentamiseen, urheilun apurahoihin ja valmennukseen, kuntien liikuntatoimintaan ja liikunnan kansainväliseen yhteistyöhön.

Tiede edunsaajana

Suurin osa tieteelle osoitetusta tuesta kohdennetaan Suomen Akatemialle, joka tukee tutkimusta tieteelliseen laatuun perustuvalla pitkäjänteisellä rahoituksella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää varoja mm. tutkimusinstituuttien ja -laitosten sekä eräiden tieteellisten seurojen ja yhdistysten toimintaan, kansainvälisen tieteellisen yhteistyön menoihin ja jäsenmaksuihin sekä tiedonjulkistamisen edistämiseen. Tukea saavat myös arkistot ja tieteelliset kirjastot.

Nuorisotyö edunsaajana

Nuorisotyöhön varoja saavat mm. kansalaisjärjestöt ja kuntien nuorisotoiminta, valtakunnalliset nuorisokeskukset, nuorisotutkimus ja -koulutus sekä kotimaiset ja kansainväliset nuorisohankkeet.