Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen

Tarkoituksena on luoda nykyisen rakennushankkeisiin kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintatapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Prosenttiperiaatteen laajentamisen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta ja siten edistää taiteen hyvinvointivaikutuksia. Tämä tapahtuu lisäämällä eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa sekä käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä.

Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita ja hyvinvoinnin seurantaa.

Tarkoituksena on luoda nykyisen rakennushankkeisiin kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintatapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sen piirissä olisivat visuaalisten taiteiden lisäksi myös muut taiteenalat ja kulttuuri laajemminkin.

Kärkihankkeelle osoitetulla määrärahalla tuetaan kuntia ja kuntayhtymiä tai muita toimijoita siinä, että ne kehittävät olemassa olevia hyviä käytäntöjään tai uusia toimintatapoja sekä toteutetaan ohjattuja kokeiluja uusien toimintamallien testaamiseksi.

Tutustu myös

Tule Luo Taide -tunnus ja tunnuksen käyttöohjeet

OKM ja STM terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän laatima tietokortti maakunta- ja sotevalmistelijoille

Prosenttitaiteen laajentaminen

Prosenttitaiteen laajentaminen

Tarkoituksena on luoda uusi toimintatapa, jolla sujuvoitetaan taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Tietoa hankkeesta ja kokeiluista

Muualla verkossa

Taikusydän - taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspiste

Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma (Taiteen edistämiskeskus)

Prosenttiperiaate: Taide-elämyksiä arkipäivään

 

Lisätietoja