Suomen puheenjohtajuus Pohjoismaiden ministerineuvostossa 2021

Suomi johtaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa vuonna 2021. Puheenjohtajuuskauden ohjelmassa lähtökohtana on pohjoismaisen yhteistyön visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Tavoitteena on tiivis yhteistyö, jolla pyritään luomaan entistä vihreämpi, kilpailukykyisempi ja sosiaalisesti kestävämpi Pohjola.

Puheenjohtajuus koulutus-, tutkimus-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapolitiikassa 

Laaja-alainen inhimilliseen pääomaan panostaminen nähdään välttämättömyydeksi vihreän, kilpailukykyisen ja sosiaalisesti kestävän Pohjolan näkökulmasta. Keinoja kestävän kehityksen ja osallisuuden vahvistamiseksi haetaan vuoropuheluna koulutus-, kulttuuri- ja nuorisopolitiikassa. Tavoitteena on politiikka-alueiden integroituminen ja yhteisvaikutteisuus pohjoismaisen vision toteuttamiseksi. 

Pandemia vauhdittaa toimintamallien muutosta, etenkin digitalisaatiota. Tutkitun tiedon merkitys korostuu niin päätöksentekijöille kuin kansalaisille.  

Poimintoja opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan teemoista puheenjohtajuuden aikana:

Koulutus ja tiede

  • Kestävän kehityksen osaamisen vahvistaminen kaikilla koulutustasoilla mm. vahvistamalla opettajien osaamista
  • Osaamisen laadun ja digitaitojen vahvistaminen kaikilla koulutusasteilla. Hyödynnetään uusia oppimismenetelmiä ja digityökaluja.
  • Toteutetaan nuorille kohdistettu kilpailu, jossa haetaan nuorten ideoita ilmastonmuutoksen torjumiseen
  • Kehitetään saamelaisopetuksen pohjoismainen kouluyhteistyö

Kulttuuri, lapset ja nuoret

  • Kestävän kehityksen rooli arkkitehtuuripolitiikassa
  • Audiovisuaalinen ala ja kestävä kehitys
  • Alkuperäiskansat ja aineettoman kulttuuriperinnön tekijänoikeuskysymykset
  • Taidekasvatus ja kestävä kehitys
  • Lasten ja nuorten lukemisen edistäminen