Opettajankoulutusfoorumi 

Opettajankoulutusfoorumi uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta. Opettajankoulutusfoorumin laatima Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma linjaa tavoitteet ja toimenpiteet, joilla opettajankoulutus säilyy vahvana, vetovoimaisena ja kansainvälisesti arvostettuna. Tavoitteiden toteutumista edistetään opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa.

Opettajankoulutusfoorumin tehtävänä on

 • laatia opettajankoulutuksen kehittämisohjelma opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutuksen uudistamiseksi
 • edistää ohjelman toimeenpanoa
 • käsitellä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksiä.

Opettajankoulutusfoorumi toimii areenana, jolla opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen toimijat ja yhteistyötahot voivat jakaa näkemyksiä opettajankoulutuksen ja sitä koskevan tutkimuksen ajankohtaiskysymyksistä ja tulevaisuuden kehittämistarpeista.

Opettajankoulutusfoorumin ensimmäinen toimikausi kesti vuoden 2018 loppuun. Uusi Opettajankoulutusfoorumi asetettiin vuonna 2019  jatkamaan opettajankoulutuksen uudistamistyötä, edistämään Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista ja tukemaan opettajankoulutuksen kehittämishankkeita. Toimikausi kestää vuoden 2022 loppuun.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman linjaukset määrittävät suunnan  opettajankoulutukselle ja opettajien uranaikaiselle osaamisen kehittämiselle. Visiona on luoda yhdessä parasta osaamista maailmaan.

Strategiset linjaukset

 1. Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi
 2. Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa
 3. Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön
 4. Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä
 5. Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi
 6. Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta

Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoa ja sen tavoitteiden toteutumista edistetään yhteensä 45 korkeakoulujen koordinoimassa opettajankoulutuksen kehittämishankkeessa. 

Avustukset

 • Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2018)
 • Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2017)

Julkaisut ja materiaalit

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma (13.10.2016)

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma, infografiikka

Opettajankoulutuksen kehittämisen suuntaviivoja – Opettajankoulutusfoorumin ideoita ja ehdotuksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:34

Opettajat ja opettajankoulutus – suuntia tulevaan. Selvitys ajankohtaisesta opettaja- ja opettajankoulutustutkimuksesta opettajankoulutuksen kehittämisohjelman laatimisen tueksi. Jukka Husu & Auli Toom. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:33

Opettajankoulutusfoorumin sitoumus seksuaalisen häirinnän ja muun epäasiallisen käyttäytymisen ehkäisemiseen (10.10.2018)

Teacher Education Forum's pledge to prevent sexual harassment and other inappropriate behaviour (10.10.2018)

Ammatillinen opettajankoulutus Suomessa: reunaehdot, rakenteet ja profiilit. Anu Lyytinen, Johanna Liljeroos, Elias Pekkola, Jonna Kosonen, Mikko Mykkänen ja Jussi Kivistö. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:10

Selvitys opettajankoulutuksen rakenteesta yliopistoissa. Jouni Pursiainen, Jarmo Rusanen, Eva Maria Raudasoja, Riitta Nurkkala, Terttu Kortelainen, Sauli Partanen ja Ilkka Peuna. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2019:11

Opettajankoulutusfoorumin ensimmäisen toimikauden 2016–2018 toiminnasta ja tuloksista kerrotaan tarkemmin Uusi peruskoulu -hankkeen loppuraportissa.

Lue lisää

Arkisto: Opettajankoulutuksen kehittämishankkeet esittelevät toimintaansa 
Oppiminen uudistuu -blogissa

Seuraa Twitterissä

Lisätietoja