Nuoristotyön ammatit ja tutkimustyö

Nuorisoalan ammatteihin ei ole säädetty erityistä kelpoisuutta. Nuorisotyötä voi tehdä monenlaisilla koulutuksilla, mutta nuorisoalan koulutus antaa hyvän pohjan erilaisiin nuorialan tehtäviin. Nuorisoa koskevaa perustutkimusta tehdään yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Nuorisotutkimusta tehdään lähes kaikilla tieteenaloilla ja nuorisotyö ammentaa teoriataustansa erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteistä.

 

 

Varsinaisia nuorisoalan ja -työn tutkintoja ovat nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto, yhteisöpedagogin tutkinto ja yhteiskuntatieteiden maisteri  (nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta). Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja on suorittanut toiseen asteen ammatillisen  tutkinnon, yhteisyöpedagogin tutkinnon voi suorittaa sekä AMK- että ylempänä AMK -tutkintona.  Maisteriksi voi valmistua Tampereen yliopiston nuorisotyön ja tutkimuksen maisteriohjelmassa.  Toisen asteen ja AMK –tutkintoja voi suorittaa myös aikuiskoulutusversioina.

Tutkintoja voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto on mahdollinen myös näyttötutkintona. Maisteria vastaava ylempi ammattikorkeakoulututkinto vaatii yhteisöpedagogitutkinnon ja kolmen vuoden työkokemuksen.


 

Lisätietoja