Nuorisotyön ammatit ja tutkimustyö

Nuorisoalan ammatteihin ei ole säädetty erityistä kelpoisuutta. Nuorisotyötä tehdään vaihtelevilla koulutus- ja tutkintotaustoilla.

Nuorisoa koskevaa perustutkimusta tehdään yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Nuorisotutkimusta tehdään lähes kaikilla tieteenaloilla ja nuorisotyö ammentaa teoriataustansa erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteistä.

Varsinaisia nuorisoalan ja -työn tutkintoja ovat nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto, yhteisöpedagogin tutkinto ja yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (nuorisotyön ja nuorisotutkimuksen opintosuunta).

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja on suorittanut toiseen asteen ammatillisen tutkinnon, yhteisöpedagogin tutkinnon voi suorittaa sekä AMK- että ylempänä AMK -tutkintona. Yhteisöpedagogiksi voi valmistua Humanistisesta ammattikorkeakoulusta (Humak), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK) ja Centria-ammattikorkeakoulusta. Humanistisessa ammattikorkeakoulussa voi opiskella ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yhteisöpedagogiikassa. Maisteriksi voi valmistua Tampereen yliopiston nuorisotyön ja tutkimuksen maisteriohjelmassa. Nuorisotutkimukseen on lisäksi mahdollista suuntautua tohtoriasteen opinnoissa.

Tutkintoja voi suorittaa päivä- tai monimuoto-opiskeluna. Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan perustutkinto on mahdollinen myös näyttötutkintona. Maisteria vastaava ylempi ammattikorkeakoulututkinto edellyttää yhteisöpedagogitutkinnon ja kahden vuoden työkokemuksen alalta.

Varsinaisten tutkintojen lisäksi julkisen ja kolmannen sektorin toimijat järjestävät epävirallista koulutusta nuorisoalla. Nuorisoalan järjestöt tarjoavat koulutusta, vertaisoppimista ja verkostoja osaamisen kehittämiseen. Myös kunnat ja aluehallintovirastojen nuorisotoimet järjestävät työntekijöilleen jatkokoulutusta.

Lisätietoja

Seija Astala, kulttuuriasianneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Nuorisotyön ja -politiikan vastuualue (NV) Koulutus-, nuoriso-, kulttuuri- ja urheiluneuvosto  0295330066