Suomen kielivarannon kehittäminen Monikielisyys vahvuudeksi

Suomi on aktiivinen kansainvälisen yhteisön jäsen. Sen vahvuus on kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus.

- Monikielisyys vahvuudeksi. Toimenpide-ehdotukset Suomen kansallisen kielivarannon kehittämiseksi 2017

Kielivarannolla tarkoitetaan kansallista kieliosaamista kokonaisuudessaan: kansalaisten kielitaitoa, koulutusjärjestelmän tuottamaa kieliosaamista sekä niiden opettamiseen tähtäävää suunnittelua.

Suomen kielivarannon tilaa ja kehittämistarpeita koskevan selvitys sisältää toimenpide-ehdotuksia, joiden pohjalta suomalaisten kielitaitoa voidaan kehittää vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Selvitys kattaa koko koulutusjärjestelmän. Selvitys toimii pohjana kansallisen kielistrategian laatimiselle.

Selvityksen valmistelussa tukena toimi opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä. Ohjausryhmä toimi samalla kielten oppimisen varhentamista koskevan kärkihankkeen ohjausryhmänä. Aiheen tiimoilta järjestettiin seminaareja ja työpajoja, minkä lisäksi selvityshenkilö ja ohjausryhmä kuulivat laajaa joukkoa kielikoulutuksen asiantuntijoita.

Selvityksen luovutustilaisuuden materiaalit

Professori, vararehtori Riitta Pyykkö luovutti selvityksen Suomen kielivarannon tilasta ja kehitysehdotuksista ministeri Sanni Grahn-Laasoselle 13. joulukuuta 2017.

Panelistien kommenttipuheenvuorot:

 

Lisätietoja

Minna Polvinen, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Strategiaryhmä 0295330262