Lukiokoulutuksen tavoitteet

Lukiolain mukaan lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. 

Lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista sekä opetusajan jakautumisesta eri oppiaineiden ja aineryhmien opetukseen ja opinto-ohjaukseen (tuntijako) päättää valtioneuvosto. Opetushallitus päättää opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä vahvistamalla opetussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta opetuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman.

Osalle koulutuksen järjestäjille opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisen koulutustehtävän. Luvan mukaisesti ne voivat painottaa tiettyä oppiainetta opetuksessaan, kuten urheilua, kuvataidetta ja musiikkia. Erityisen koulutustehtävän perusteella järjestetään myös kansainväliseen IB -tutkintoon (International Baccalaureate) ja saksalaiseen DIA (Deutsches Internationales Abitur) -tutkintoon johtavaa opetusta.

Koulutuksen järjestäjät voivat myös painottaa opetustarjonnassaan opetussuunnitelmansa mukaista opetustarjontaansa lainsäädännön antamien mahdollisuuksien puitteissa.
 

Lisätietoja

Heikki Blom, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Koulutuksen vastuualue 0295330074