Liikuntaindikaattorit

Indikaattorit kuvaavat liikuntaan ja urheiluun liittyvien ilmiöiden tilaa ja muutoksia. Indikaattorien tietoja voi hyödyntää mm. liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä sekä päätöksenteon tukena.

Lasten ja nuorten liikuntaindikaattorit

Lasten ja nuorten liikunnan tietokantaan on koottu keskeiset indikaattorit kouluikäisten lasten ja nuorten liikunnasta, liikunnan edistämisestä ja fyysisestä toimintakyvystä.

Tietokantatyökalua voidaan hyödyntää liikunnan, terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa ja edistämisessä, esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa ja Liikkuva koulu -toimenpiteiden seurannassa. 

Tietokantaan on koottu ja yhdistetty tietoa seuraavista aineistoista:

  • Kouluterveyskysely, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • TEAviisari, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
  • LIITU-tutkimus, Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa –tutkimus, Jyväskylän yliopisto ja UKK-instituutti
  • Move!-mittaukset, valtion liikuntaneuvosto ja Opetushallitus
  • Liikkuva koulu -ohjelman seuranta ja tutkimus: rekisteri, nykytilan arviointi ja henkilökuntakysely, LIKES-tutkimuskeskus

Tiedot ovat tarkasteltavissa kuntakohtaisesti, maakuntakohtaisesti ja valtakunnallisesti.

Lisätietoja

Minttu Korsberg, pääsihteeri 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Valtion liikuntaneuvosto 0295330018