Laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa

Tavoitteena on saada jokainen peruskouluikäinen lapsi ja nuori liikkumaan vähintään tunnin päivässä. Tämä toteutetaan laajentamalla Liikkuva koulu -ohjelma valtakunnalliseksi. Vuonna 2017 käynnistetään kokeilu Liikkuvan koulun laajentamiseksi toiselle asteelle.

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Liikkuvan koulun tavoitteena on aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä. Jokainen koulu voi toteuttaa liikkuvampaa koulupäivää omalla tavallaan. Tärkeää koulujen toiminnassa ja ohjelman toteutuksessa on oppilaiden osallisuus, oppiminen sekä liikkeen lisääminen ja istumisen vähentäminen. Liikkuvassa koulussa on kyse laaja-alaisesta toimintakulttuurin muutoksesta.

Liikkuvan koulun keskeisiä toimenpiteitä ovat

  • hyvien käytäntöjen hyödyntäminen ja levittäminen
  • opettajien osaamisen kehittäminen
  • toiminnallisten opetusmenetelmien laajempi käyttöönotto
  • rakennetun ja luonnon ympäristön hyödyntäminen ja kehittäminen
  • välitunti- ja koulumatkaliikunnan lisääminen
  • koulumatkaliikunnan olosuhteiden parantaminen
  • liikunnallisen harrastustoiminnan järjestäminen koulujen aamu- ja iltapäivissä
  • laaja-alainen eri sidosryhmien yhteistyö (erityisesi kunnan eri toimialat ja kolmas sektori)

Liikkuva koulu -ohjelma toteutetaan laaja-alaisessa poikkihallinnollisessa, julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyössä. Valtionhallinnossa ovat mukana keskeiset hallintokunnat (liikunta, opetus, sosiaali- ja terveys, nuoriso, ympäristö ja liikenne).

Toimenpide toteutetaan vuosina 2016-2018. Toimenpiteisiin on varattu näille vuosille yhteensä 21 miljoonaa euroa.

Muualla verkossa

Lisätietoja

Päivi Aalto-Nevalainen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Liikunnan vastuualue (LV) 0295330054  


Heli Nederström, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ) 0295330122