Lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus

"Parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa sekä edistetään lasten ja nuorten luovia taitoja." 
 -Toimintasuunnitelma strategisen hallitusohjelman kärkihankkeiden ja reformien toimeenpanemiseksi

Huom! Hanke on päättynyt, eikä tämän sivun sisältöä päivitetä enää.

Tavoitteena on lisätä lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa, jotta lapsilla ja nuorilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet harrastaa taidetta ja kulttuuria.

Koulujen tilojen tulee olla maksutta lasten ja nuorten harrastuskäytössä, mikä luo uusia mahdollisuuksia lasten ja nuorten harrastus-, taide- ja kulttuuritoimintaan ja lisää opetusta tukevaa yhteistyötä. Hankkeessa myönnetään avustusta, joka mahdollistaa toiminnan käynnistämisen maksuttomana tai kohtuullisella osallistumismaksulla.

Hankkeessa käynnistetään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella myös lasten oppimisen edellytyksiä vahvistava kokeilu- ja kehittämishanke monilukutaidon edistämiseksi.

Valtakunnallinen kuuleminen lasten harrastustoiveista

Kärkihankkeeseen liittyy lasten valtakunnallinen kuuleminen harrastetuntien sisällöstä. Kyselyssä enemmistö koululaisista toivoi lisää harrastetunteja ja mahdollisuuksia käyttää koulun tiloja ja välineitä omatoimiseen harrastamiseen.

Hankkeessa avustettavat harrastetunnit järjestetään lasten valtakunnallisessa tai paikallisessa kuulemisessa ilmaiseman kiinnostuksen mukaisesti. Lasten tulee myös saada vaikuttaa tuntien toteutukseen.

Koululaiskysely 2016:

Koululaiskyselyn 2016 tulosyhteenveto (pdf)

1-6lk viisi kiinnostuksen kohdetta kouluittain (Excel)

7-10lk viisi kiinnostuksen kohdetta kouluittain (Excel)

Koululaiskysely 2017:

Koululaiskyselyn 2017 tulosyhteenveto (ppt)

Koulujen vastaukset liikunta (Excel)

Koulujen vastaukset taide ja kulttuuri (Excel)

Koululaiskysely 2017 kysymykset (pdf)

Koululaiskysely 2019:

Koululaiskyselyn 2019 tulosyhteenveto (pdf)

Koulujen vastaukset liikunta (Excel)

Koulujen vastaukset taide ja kulttuuri (Excel)

Koululaiskysely 2019 kysymykset (pdf)

Utelias luokka -koulutuksen  tallenteet:

Tallenne 28.8.2018 

Tallenne 29.8.2018

Muualla verkossa

Lastenkulttuuri-portaali (Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto)

Lastenkulttuuri (Taiteen edistämiskeskus)

Taiteen perusopetus (Opetushallitus)

Lisätietoja

Iina Berden, neuvotteleva virkamies 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330069  


Leena Aaltonen, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330344  


Hanna Koskimies, kulttuuriasiainneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue (TAKU) 0295330048