Näkökulmia lapsiystävällisyydestä 

Kansallisen lapsistrategian ohjausryhmän jäsenet sekä eri sidosryhmät tarkastelevat lapsiystävällisemmän yhteiskunnan rakentamista eri näkökulmista.

Antti Palola: Haluaisin säilyttää Suomessa mahdollisuuksien tasa-arvon

20.6.2019 10.15
OKM STM
– Lapsistrategiaa pohjustavassa työssä on erityisen arvokasta, että siinä pyrittiin luomaan yli hallituskausien tähtäävä visio lapsi-, nuori- ja perhemyönteisemmän yhteiskunnan rakentamiseksi, sanoo toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola.

Piispa Hintikka: kirkko puolustaa köyhiä ja katsomusten vapautta

17.6.2019 13.21
OKM STM
Lapsistrategian keskeinen tavoite pitäisi kirkon mukaan olla lapsiperheköyhyyden vähentäminen. – On tärkeää katsoa, kenen taskuun kansan yhteinen taloudellinen kasvu menee. Tämä tarkoittaa lapsiperheiden voimakasta priorisointia verovaroin, sanoo piispa Kaisamari Hintikka.

Kirsti Karila: Lapsistrategian teemoista runsaasti tutkimustietoa

13.6.2019 10.09
OKM STM
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden professori Kirsti Karila oli mukana kansallista lapsistrategiaa pohjustavassa ohjaus- ja tutkijaryhmässä. – Jouduimme tekemään suhteellisen kiireellisellä aikataululla monia asioita. Yllättävän paljon saatiin kuitenkin aikaan.

Heikki Hiilamo: Syntyvyys on saatava nousuun

12.6.2019 10.02
OKM STM
Heikki Hiilamo on paneutunut sosiaalipolitiikan professorina jokseenkin kaikkiin kansallisen lapsistrategian ydinkysymyksiin. Nyt hän haluaa havahduttaa kansan erityisesti yhteen Lapsen aika – Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040 -raportin keskeiseen huoleen. – Syntyvyys on laskenut Suomessa jyrkästi.

Ympäristönsuojelu vahvaksi osaksi lapsistrategiaa

10.6.2019 15.15
Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen toivoo, että ympäristö-, ulko- ja oikeusministeriö olisivat tehtyä pohjatyötä vahvemmin mukana kansallisen lapsistrategian laadinnassa. – Lapsistrategiaa pohjustava työ näyttää verrattain hyvältä. Mutta erittäin paljon työtä on vielä edessäkin, arvioi Pekkarinen.

Järkevissä joustoissa kaikki voittavat

6.6.2019 15.33
OKM STM
Juristi Minna Helle mursi lasikaton, kun hänet valittiin valtakunnansovittelijaksi. Kunnianhimoinen uraäiti selvisi työn ja perheen yhteensovittamisesta. Lapsistrategisia ajatuksiaan hän soveltaa nyt Teknologiateollisuuden johtajana.

Köyhän lapsen elämä on pienestä kiinni

5.6.2019 15.24
OKM STM
Sosiaalipolitiikan tutkija Anna-Maria Isola haluaa vaikuttaa siihen, että köyhien perheiden asemaa parannetaan ja niiden määrä vähenee.

Lapsimyönteisempi Suomi heti!

4.6.2019 14.58
OKM STM
– Pidän hienona tavoitetta, jonka mukaan koko yhteiskunta on perhe- ja lapsimyönteinen vuoteen 2040 mennessä. Mutta miksemme voisi tähdätä siihen paljon lyhyemmällä aikajänteellä? kysyy OP Ryhmän pääjohtaja Timo Ritakallio.

Lapsipolitiikka on moraalinen valintamme

3.6.2019 15.52
Taloustieteilijä Sixten Korkmanin visio lapsiystävällisemmästä yhteiskunnasta liittyy vahvasti moraaliin. – Meillä on moraalinen velvollisuus harjoittaa lapsen etua lähtökohtanaan pitävää politiikkaa. Muuten mahdollisuuksien tasa-arvo ei voi toteutua.

Saija Ohtonen-Jones:
Imetysmyönteisyys on osa lapsiystävällisyyttä

2.4.2019 16.10
OKM STM
Kuva: Ari Hautaniemi
Imetys on tutkitusti hyväksi lapselle. Se suojaa infektioilta, sairauksilta sekä allergioilta ja tukee kognitiivista kehitystä. Lisäksi imetys edistää äidin ja vauvan välisen kiinteän ja turvallisen vuorovaikutussuhteen muodostumista. Tämä varhainen, turvallinen kiintymyssuhde luo pohjaa lapsen psyykkiselle hyvinvoinnille myös tulevaisuudessa.

Maaseudun lapsiperheet ja arjen sujuvuus tärkeää huomioida osana kansallisen lapsistrategian valmistelua

22.3.2019 11.12
OKM STM
Kansallisen lapsistrategian valmistelussa on kiinnitettävä huomiota lapsiperheiden hyvinvoinnin tukemiseen ja arjen sujuvuuteen erityyppisillä alueilla – kuten harvaan asutulla maaseudulla. Perheiden hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti paikalliset ja alueelliset tekijät, kuten lähipalvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä työntekoon ja kulkemiseen liittyvät kysymykset.

Ensi vuosikymmenellä emme enää tiedä mikä perhe on

20.2.2019 9.33
OKM STM
Kuva: Heikki Tuuli
Lapsistrategia toimii vain, jos siinä tunnistetaan lasten ja nuorten moninaiset läheissuhteet. Perheitä tarkasteltaessa ainoa pysyvä totuus on se, että käsitys perheestä muuttuu. Näin sanoo historioitsija Kaj Häggman, joka on kirjoittanut laajasti suomalaisen perheen historiasta.

Niina Junttila & Emil Salovuori
Yhdessä yksinäisyyttä vastaan

13.2.2019 14.28
OKM STM
Niina Junttila, kuvaajana Pasi Leino. Alla olevassa kuvassa Emil Salovuori, kuvaajana Matias Kolppo.
”Olla olemassa, eikä kukaan tiedä. Siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa, tehtävää eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä.” Näin kuvasi oloaan nuori, koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle unohdettu tyttö.

"Lapset pitäis ottaa vakavammin"

11.2.2019 10.50
OKM STM
Professori Kirsti Karila istuu sohvalla.
Kuva: Päivi Svärd
Tänään minulla on ollut virkistävä päivä 11-vuotiaiden tyttärentyttärien seurassa. Erotessamme puheeksi tuli minulla edessä oleva kolumnin kirjoitus ja kyselin heidän näkemyksiään sen mahdollisesta teemasta. Tyttöjen ideat liittyivät lasten näkökulmien nykyistä parempaan huomioimiseen koulun arjessa ja harrastuksissa.

Jokainen voi olla lapselle turvallinen aikuinen

7.2.2019 15.16
OKM STM
Kuva: Tuomas Puranen
Suomessa on kymmeniä tuhansia lapsiomaisia, joilta kukaan ei kysy miten he voivat. 13-vuotias Anna oli yksi heistä.

Laitetaanko kaikki uusiksi?

6.2.2019 12.56
OKM STM
Kuva: Alpo Syvänen
Minkä yhden asian tekisin toisin, jos saisin päättää kansallisesta lapsistrategiasta? Siinäpä sitä onkin valikoimista. Pidentäisinkö oppivelvollisuutta? Alentaisinko esiopetusikää? Lisäisinkö lastensuojelun työntekijöitä? Vahvistaisin lapsiperheiden kotipalvelua? Palauttaisin lapsilisien indeksitarkistukset? Toisin nuorisotyöntekijät kouluun?

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila haluaa hyvinvointikuulemiset kaikille oppilaille

24.1.2019 11.17
OKM STM
Kuva: Valokuvaamo Lehtinen
Tuomas Kurttilalla on kunnianhimoinen tavoite. Hänen mielestään kansallisen Kouluterveyskyselyn tulokset pitäisi käsitellä kaikkien perusopetukseen osallistuvien lasten kanssa. Lapsiasiavaltuutettuna toimiva Kurttila on tehnyt asiasta esityksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ja Opetushallitukselle, jotka ovat valmistelemassa parhaillaan ohjeistusta tulosten käsittelystä.

Esa Iivonen: Keskimäärin hyvin ei riitä

21.1.2019 10.12
OKM STM
Kuva: MLL/Susa Junnola
Suurin osa lapsista Suomessa elää hyvää ja onnellista elämää. Voimme olla siitä ylpeitä ja tyytyväisiä. Se ei kuitenkaan riitä. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja jokaisella lapsella on oikeus hyvää lapsuuteen.

Luodaan edellytykset lasten ja nuorten mielenterveydelle

17.1.2019 13.32
OKM STM
Tiedämme, että vaikka valtaosa lapsista ja nuorista voi yhä paremmin, kuitenkin noin 10% lapsista ja noin 20% nuorista kokee mielenterveyden ongelmia, jotka haittaavat heidän elämäänsä. Lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoitoa tarvitsee yhä useampi, ja hoidon tarve on kasvava. Mistä tämä kertoo?

Ilmi Salminen: Partioharrastuksesta jokainen voi löytää oman yhteisön

3.1.2019 14.15
OKM STM
Tässä sarjassa esittelemme tekoja ja näkemyksiä lapsiystävällisemmän Suomen puolesta. Suomen Partiolaisten yhteiskuntasuhteista vastaava hallituksen jäsen Ilmi Salminen pitää tärkeänä, että jokainen voisi harrastuksen kautta löytää oman turvallisen yhteisön.

Ammattiapu pitää tuoda lasten ja perheiden maaperälle

27.12.2018 9.08
OKM STM
Kuva: Kuntaliitto
Kuntaliiton Jarkko Lahtisen mielestä tarvitaan toimintakulttuurin muutos, jossa ministeriöt näyttävät esimerkkiä. Tämän jälkeen organisaatio- ja ammattirajat rikkovia palveluita tarjotaan helpommin ruohonjuuritasollakin.

Herätään huomaamaan isovanhemmuuden mahdollisuudet

19.12.2018 10.54
OKM STM
Kuva: Martti Minkkinen/Jyväskylän yliopisto
Isovanhemmuus on ihme. Ihme, joka opettaa näkemään tuttuja asioita aivan uudella tavalla. Ihme on syliin heittäytyvän lapsen lämmössä. Se huokuu päiväkodin aidan raosta pilkistävän 4-vuotiaan hymyssä, kun tänään isovanhemmat tulevat häntä noutamaan.

Ruokakassista löytyy monta ajatusta

18.12.2018 9.46
OKM STM
Tuulia ja Emilia Järvinen
Venner on ruokakassipalvelu, joka on perustettu tukemaan vähävaraisille perheille suunnattua ruoka-apua. Perustajat Tuulia ja Emilia Järvinen haluavat konkreettisen ruoka-avun lisäksi kannustaa perheitä kokkaamaan yhdessä ja tarjota uusia makuja ja ravitsevia vaihtoehtoja keittiöön.

Tuire Santamäki-Vuori: ”Täältä tullaan, elämä” -hengen kannattelemiseksi tarvitaan myös yhteisiä toimia

11.12.2018 9.29
OKM STM
Kuva: THL
Varhaiset kokemukset muokkaavat lapsen kehitystä ja omakuvaa. Hyväksyntä ja kannustus ovat onnistumista rakentavia voimatekoja. Vähättely ja kiusaaminen tatuoivat mieleen muistoja, jotka voivat haitata koko elämänkulkua.

Jokaiselle lapselle iltasatu kolme kertaa viikossa

4.12.2018 9.39
OKM STM
Kuva: Niina Rodionoff/Opetushallitus
Opetushallituksen pääjohtajan Olli-Pekka Heinosen mielestä Lapsistrategian pitäisi lisätä aikuisten läsnäoloa lasten elämässä.

Uskaltaako epävarmassa työelämässä edes pohtia lapsen saamista?

3.12.2018 9.30
OKM STM
On helppo ajatella, että aikuisuuteen kuuluu parisuhde, avioliitto ja lapsia. Aiemmin elämän odotukset monella näin soljuivatkin. Tänä päivänä meillä on kuitenkin vapaus valita.

Vanhempien neuvola ja kotirobotti – bloggaajat ideoivat lapsimyönteistä maailmaa vuonna 2040

30.11.2018 11.05
OKM STM
Kun ruuhkavuosien ammattilaiset kokoontuvat pohtimaan, miten rakennetaan tulevaisuuden perhemyönteinen maailma, ehdotukset ovat konkreettisia ja nousevat perheiden tarpeista. Vanhempien neuvola, kotipalvelua ja verohelpotuksia lapsiperheille, Islannin harrastusmalli, koko perheelle apua, jos lapsella tai vanhemmalla on mielenterveysongelmia.

Nordean Olli Kärkkäinen toivoo parempia mittareita palvelujen arvolle

28.11.2018 15.26
OKM STM
Kuva: Nina Kaverinen
Lapsiperheiden palvelut saattavat joutua leikkausten kohteeksi yllättävästä syystä: lapsien varhaisvuosien palveluiden arvoa on vaikea mitata, eikä palveluita siksi välttämättä huomioida politiikan tavoitemittareissa. Näin sanoo Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäinen, joka on myös Lapsistrategiaa valmistelevan ohjausryhmän jäsen.

Olli Luukkainen ehdottaa: Koulupolun alusta nelivuotinen kokonaisuus

26.11.2018 13.13
OKM STM
Kuva: Jussi Vierimaa
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen muodostaisi peruskoulun alkuluokista ja esiopetuksesta kokonaisuuden, jossa olisi 5–9-vuotiaita lapsia sen mukaan, miten he kehittyvät. Luukkaisen mielestä esiopetuksen laajentaminen viisivuotiaisiin ja varhaisten kouluvuosien uudistamisen pitäisi olla lapsistrategian keskeisiä tavoitteita.

Työ, perhe ja hyvä elämä

23.11.2018 12.10
OKM STM
Kuva: THL
Kun viime vuosisadan puolella aloitin nuorena maisterina ja kahden pienen lapsen äitinä työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisen kysymyksiä tarkastelevassa tutkimus- ja kehittämishankkeessa, huomasin pian, miten monitahoisen teeman kanssa olimme tekemisissä.

Maija Koski: Huomaatko hyvän, vietkö sitä eteenpäin?

15.11.2018 11.47
OKM STM
Kuva: Miikka Järvinen
Suomessa tarvitaan positiivista perhepuhetta. Vähän kuin ilmastonmuutoksen torjunnassa, sitä ei voi sälyttää vain yksittäisten ihmisten harteille.

Valtiosihteeri Martti Hetemäki haluaa nuoret miehet töihin jotta syntyvyys nousisi

8.11.2018 16.22
OKM STM
Kuva: VM/viestintä
”Perheen perustaminen ja lasten hankkiminen ei näytä olleen kiinni naisten köyhyydestä", sanoo valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki.

Niina Junttila ehdottaa lasten ja opettajien kuunteluvälituntia

9.11.2018 15.18
OKM STM
Kuva: Pasi Leino
Yksinäisyystutkija Niina Junttilan ehdotus Lapsistrategiaan on yksinkertainen, toteutettavissa ja todennäköisesti vaikutuksiltaan merkittävä: kuunteluvälitunti.

Petra Kouvonen: Tiedolla johtaminen, mutta minkä tiedon varassa

13.11.2018 16.45
OKM STM
Kuva: Tilda Hopia
Taannoin ilmestyneessä raportissa ”Yhdyspinnat yhteiseksi mahdollisuudeksi” ehdotetaan, että Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön (Itla) toimintaa ohjataan tukemaan yhteisen valtakunnallisen tietopohjan rakentumista lapsi- ja perhepalveluiden saralla. Mahtavaa! Tätä se lapsipolitiikka ja viime kädessä jokainen perhe ja lapsi Suomessa tarvitsee, muistan ajatelleeni raporttia lukiessani.

Timanttimaan bileissä naamioituneet ihmiset pussaavat

2.11.2018 16.16
OKM STM
Taiteen ja kulttuurin avulla vahvistettiin lasten ja nuorten ääntä.
Joose, 5, antoi asiantuntijalausuntonsa lapsistrategiaan taiteen kautta. Lasten läsnäolo taiteen kautta voi tarjota asiantuntemusta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tämä oli monille osallistujille merkittävä kokemus Lapsifoorumissa Helsingissä 30.10.

Eeva Hellström: Dialogisesti rakennettu tilannekuva tukee lapsistrategian valmistelua

29.10.2018 14.23
OKM STM
Kuva: Miikka Pirinen/Sitra
Dialogi ei ole päätöksenteon menetelmä tai joka paikan työkalu, eikä sillä saavuteta pikavoittoja. Se on kuitenkin erinomainen työkalu, kun tuodaan yhteen moniulotteista tietoa ja näkemystä sekä rakennetaan jaettua ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta. Siksi siitä voi olla hyötyä esimerkiksi laajaa yhteiskuntapoliittista keskustelua korostavalle kansallisen lapsistrategian valmistelulle.

Tapio Anttila: Dialogi lasten kanssa lisää ymmärrystä myös aikuisen ajatteluun

25.10.2018 12.44
OKM STM
Kuvaaja: Miikka Pirinen/Sitra
”Vähän huonosti” - näin vastasi 8-vuotias poikani. Olin kotiin tullessani esittänyt ”miten menee?” -kysymyksen tervehdyksenomaisesti. Onneksi minulla oli aikaa kuunnella vastaus – tällä kertaa. Pojalla oli ollut kiistaa kaverin kanssa ja koulusta oli sitten tultu eri reittejä, vaikka kaveri asuu melkein naapurissa.

Perhekumppani kulkee perheen rinnalla palveluviidakossa

22.10.2018 10.37
OKM STM
Kuvaaja: Katarina Koch
Tässä sarjassa esittelemme tekoja ja näkemyksiä lapsiystävällisemmän Suomen puolesta. Perhekumppanipalvelu on uudenlainen keino auttaa perheitä oikean tuen piiriin. SOS-Lapsikylän kehitysjohtaja Kati Palsanen sanoo, että perhekumppani tuo vaihtoehtoja tuen järjestämisen kirjoon.

Avoin vuorovaikutus edistää perheystävällisiä käytäntöjä työpaikoilla

16.10.2018 15.12
OKM STM
Kuvaaja: Elina Vesterinen
Perheystävällisten työnantajien kehittämisverkoston tapaamisessa Lahdessa 5.10. keskusteltiin perheystävällisyydestä osana työhyvinvointia. Paneelissa paikalliset työnantajat pohtivat, millaisilla konkreettisilla teoilla työnantajat voivat helpottaa työn ja perhe-elämän yhdistämistä. Avoin keskustelukulttuuri ja joustava työvuorosuunnittelu nähtiin hyvinä keinoina edistää perheystävällisyyttä.

Onni Westlund: Ufoperheen lapsi tässä moi!

15.10.2018 11.54
OKM STM
Kun elää suurimman osan elämästään sijaisperheissä, ei tässä nykyisessä yhteiskunnassa voi olla välttymättä tietynlaisilta ennakkoluuloilta. Vuosien varrella on tullut kaikenlaista kuultua. Suurin osa näistä ennakkoluuloista on vailla oikeastaan minkäänlaista todellisuuspohjaa, tai ainakin ne ovat tosi kaukana siitä.

Hanna Ranssi-Matikainen: Eurotietoinen sijoittaa parisuhteeseen ja tukee siten lapsen hyvinvointia

8.10.2018 9.24
OKM STM
Kuvaaja: Jarkko Vertanen
Merkittävä osa suomalaisperheistä rakentuu parisuhteen ympärille. Tiedetään, että perheen aikuisten hyvinvointi tukee lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Siksi parisuhteen tukemiseen, oli kyse sitten ensimmäisestä tai viidennestä liitosta, pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, kun tavoitellaan lapsen hyvinvointia.

Minna Koskelo: työnantajat tarjoamaan palveluita työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi

4.10.2018 9.02
OKM STM
Minna Koskelo etsii työssään keinoja työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseksi. Koskelo on myös kehittänyt Perheet safkaa -tapahtumakonseptin, jossa ravintolat tarjoavat perheille mahdollisuuden viettää yhdessä aikaa hyvän ruoan ääressä. Hän ehdottaa perheseteliä, jolla työnantajat voisivat tukea perheitä.

Minna Ylikännö: Meidän on muistettava lapset, kun uudistamme sosiaaliturvaa

27.9.2018 16.00
OKM STM
Kuva: Annika Söderblom
Suomen on vallannut suunnaton tahto tehdä asioita toisin. Olemme uudistamassa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, hallintoa ja ennen pitkää myös sosiaaliturvajärjestelmää. On hyvä, että pysymme liikkeessä. Meillä ei olisi hyvinvointivaltiota, jollemme olisi osanneet nähdä yhteiskunnan ongelmia ja jollei meillä olisi ollut yhteistä halua rakentaa parempaa huomista.

Saara Tiuraniemi: Lapsiystävällisessä yhteiskunnassa lapsen mielipide kuullaan

20.9.2018 12.53
OKM STM
Kuva: Siri Kolu
Tyttäreni aloitti tänä syksynä peruskoulun neljännen luokan ja ensimmäisen koulupäivänsä jälkeen hän raportoi innoissaan, että luokka sijaitsee lähellä rehtorin kansliaa. Kymmenvuotias tietää jo, että tullakseen päättävien tahojen osalta kuulluksi, täytyy tietää mistä heidät löytää - ja mikä vielä tärkeämpää, uskaltaa tuoda ajatuksensa julki.

Markku Rimpelä: Pysähdy näkemään ja kuulemaan lasten asiaa

13.9.2018 15.05
OKM STM
Kuva: Tiina Lemettinen
Olet varmasti kokenut joskus ulkopuolisuuden tunteen. Tunteen, joka hiipii sieluun esim. palaverissa kun mielipiteesi ohitetaan ja sinua ei huomioida tai keskusteluissa, joihin et pysty osallistumaan asiaa tuntemattomana. Kuinkahan usein aiheutamme lapsille saman fiiliksen? Ihan vain kääntymällä pois toisen aikuisen suuntaan kesken lapsen tarinan tai huolimattomalla huomautuksella ”kohta”.

Marja Hintikka: Suomeen tarvitaan kollektiivista vanhemmuutta ja sukupolvien kohtaamista

12.9.2018 15.00
OKM STM
Istumme muutaman kuukauden ikäisen vauvan kanssa ranskalaisessa illallisravintolassa ja vedämme tarjoilijoita puoleemme kuin kärpäspaperi. Vointiamme tarkistetaan jatkuvasti ja kysellään lapsen nimeä, taitoja, nukkumistapoja. Josko tarvitsisimme apua tai syötävää, ehkä yhden tarjoilijan vauvan viihdykkeeksi?

Irja Askola: Lapsiystävällinen yhteiskunta tarvitsee uudenlaisia budjettirivejä ja siilojen purkamisia

6.9.2018 9.19
OKM STM
Kuva: Sirpa Päivinen
Klonk. Klonk klonk. Kirjastossahan piti olla hiljaista. Minäkin yritin askeltaa kuin sukkasillani. Pujahdin Lauritsalan kodikkaaseen kirjastoon viikottain. Eräänä iltapäivänä kirjastontäti, kantaessani kirjapinoa leimattavaksi (se viimeinen palautuspäivä), kysyi, haluaisinko tulla avuksi tuossa palautuskorttityössä.