Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma jatkuu

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) toimeenpanoa jatketaan vuosina 2020−2022 Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti. 

Suurin osa lapsista ja nuorista kohdataan sivistystoimen palveluissa varhaiskasvatuksessa ja koulussa. Toimivat yhteistyörakenteet turvaavat sivistys- ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön myös silloin, kun lapsi tai nuori tarvitsee tukea perhetilanteen, mielenterveysongelman tai päihteiden käytön vuoksi.

Sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen LAPE-yhteistyöryhmät tukevat lasten ja nuorten palvelujen kehittämistä alueilla osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa. Sosiaali- ja terveysministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta lapset ja nuoret saisivat parhaita mahdollisia palveluja kunnissa ja maakunnissa.

Lisätietoja