Koulutusviennin esteitä puretaan

Suomalaiselle koulutukselle ja koulutusosaamiselle on kysyntää maailmalla. Kysyntään vastaamiseksi hallituskauden 2015 - 2019 aikana on vauhditettu koulutusviennin mahdollisuuksia kaikilla koulutusasteilla.

Tavoitteena on ollut, että koulutusviennin volyymi nousee vuoden 2018 loppuun mennessä 350 miljoonaan euroon. Suomen koulutusviennin volyymi on arvioitu vuonna 2014 yhteensä noin 260 miljoonaa euroksi (TEKESin selvitys). Keväällä 2019 tehtävä selvitys (Education Finland) osoittaa, että myös vuoden 2018 tavoitteeseen tullaan yltämään.

Team Finland -yhteistyössä (opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ulkoministeriö) on vauhditettu koulutusvientiä myös laajemmin. Education Finland -kasvuohjelma toimii Opetushallituksen yhteydessä (1.6.2017 alkaen). Ohjelmaan on liittynyt noin 110 jäsenyritystä ja ohjelman toimia rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Myös jäsenyrityksiltä peritään jäsenmaksua. Ohjelma toimi kevääseen 2017 asti Business Finland (Finpro) yhteydessä Education Export Finland -nimellä.

 

Tutustu myös

Lisätietoja

Jaana Palojärvi, kansainvälisten asiain johtaja 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330242