Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2017-2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti 2016 ja 2017 erityisavustushaut korkeakoulutuksen kehittämistä tukeville hankkeille.

Syksyllä 2016 järjestetyn haun tuloksena rahoitusta myönnettiin yhteensä 25 miljoona euroa 17 kehittämishankkeelle. Syksyllä 2017 järjestetyn haun tuloksena rahoitusta myönnettiin yhteensä 40 miljoonaa euroa 19 kehittämishankkeelle. Keskeisinä teemoina ovat opintojen avoimuus ja joustavuus, yhteistyö koulutuksen järjestämisessä sekä opiskelijoiden nopeampi siirtyminen työelämään.

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2017–2019

Syksyn 2016 haussa rahoitettujen hankkeiden toimikausi on 2017–2019. Hankkeissa tuetaan erityisesti opintojen joustavuutta ja ympärivuotista opiskelua digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Alakohtaisissa hankkeissa tuetaan joustavaa opiskelua muun muassa erilaisten digitaalisten oppimiskokonaisuuksien ja oppimisympäristöjen avulla. Lisäksi hankkeissa tuetaan opiskelijoiden työelämäyhteyksien ja -taitojen kehittymistä. Kaksi hanketta keskittyy opiskelijavalintojen kehittämiseen ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Kokonaisuus sisältää myös opiskelijoiden hyvinvointiin ja korkeakoulupedagogiikan kehittämiseen liittyviä hankkeita.

Lisää tietoa hankkeista: Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2017–2019

Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2018–2020

Syksyn 2017 haussa rahoitettujen hankkeiden toimikausi on 2018–2020. Hankkeissa tuetaan joustavaa opiskelua ja uusia digitaalisia ratkaisuja esimerkiksi oppimisanalytiikkaa hyödyntäen. Viisi hanketta keskittyy sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen osaamisen ja opetuksen kehittämiseen. Muissa alakohtaisissa hankkeissa tuetaan muun muassa luonnontieteiden, muotoilualan, biotalouden, automaatiotekniikan, tietojenkäsittelytieteiden ja kielten opiskelun ja opetuksen ratkaisuja. Lisäksi hankkeissa tuetaan kiertotalous- ja kestävyysosaamista. Hankkeissa kehitetään myös korkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja avointa TKI-toimintaa.

Lisää tietoa hankkeista: Korkeakoulutuksen kehittämishankkeet 2018–2020

Hankkeiden omat verkkosivut

AMK Avoin TKI – ammattikorkeakoulujen avoin TKI-toiminta, oppiminen & innovaatioekosysteemi

BioDigi – Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali

DEFA – Digital Education for All

DigiCampus – Korkeakoulujen yhteinen digitaalinen oppimisympäristö, pedagogiikka ja palvelut

DIGI-JOUJOU – Suomen ja ruotsin kielen joustava oppiminen ja ohjaus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin

Digisti yhdessä

DLB – Digitalisaatiolla luonnonvarat biotalouteen / Luonnonvara-alan koulutuksen modernisointi korkeakoulujen ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyöllä

eAMK – Oppimisen uusi ekosysteemi

EduPal – Palliatiivisen koulutuksen kehittäminen

Jobitti – Joustavia polkuja kohti työelämää – Bio- ja lääkealan koulutusyhteistyön kehittäminen

KIVAKO – Kielivarannon vahvistaminen korkeakouluissa

LITO – Valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus

Monialainen digitaalinen oppiminen kestävyyshaasteissa – joustavat opintopolut työelämään

Oppimisanalytiikka – avain parempaan oppimiseen AMKeissa

ReKey – Restonomien koulutuksen ja elinkeinon yhteiskehittäminen

SOTE-PEDA 24/7

SOTKA – Sote-satelliittikoulutus alueelliseen työvoima- ja koulutustarpeeseen vastaavana ja yhteistyötä tiivistävänä konseptina

TOTEEMI – Työstä oppimassa, työhön

Tyyli – Työelämäjaksoja ja työssäoppimista yliopisto-opintoihin

Verkkovirta – Työn opinnollistamista verkostoyhteistyönä

YleSHarviointi – yleissairaanhoitajan (180op) ammatillisen perusosaamisen arvioinnin kehittäminen

ÄlyOppi - Älykkäät oppimisympäristöt ja niiden sisällöntuotanto

Lisätietoja

Ilmari Hyvönen, opetusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Korkeakoulupolitiikan vastuualue ( KOVA ) 0295330117